Zespół

Adam Madejski Adam Madejski radca prawny, Senior Associate

Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom z sektora energetycznego oraz przemysłu. Jego wiodącą specjalizacją jest prawo energetyczne i odnawialne źródła energii. Uczestniczył w procesach uzyskania koncesji, wpisów do rejestrów oraz spełniania innych obowiązków wymaganych przepisami prawa energetycznego. Współautor wielu analiz i opinii prawnych w zakresie obowiązków o charakterze regulacyjnym.

Doradzał operatorom systemów dystrybucyjnych (energia elektryczna, ciepło) oraz największym podmiotom z branży wydobywczej (węgiel kamienny i koksowy). Kompleksowo wspiera odbiorców końcowych  przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, także w formule corporate PPA i przy uwzględnieniu zagadnień związanych z emitowaniem śladu węglowego. Specjalizuje się w zagadnieniu pozyskiwania praw do korzystania z nieruchomości na potrzeby budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych.

Adam posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań due diligence, w tym obejmujących aktywa energetyczne. Uczestniczył w rozwiązywaniu sporów na tle wad konstrukcyjnych i eksploatacyjnych źródeł wytwórczych o dużej mocy (+50 MW), zarówno przed sądami powszechnymi jak i w drodze mediacji. Posiada ponadto doświadczenie w takich dziedzinach jak prawo ochrony środowiska, prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych.

Prywatnie pasjonat górskich ultramaratonów.

Wybrane publikacje
CZWARTEK Z ENERGIĄ – UPRAWNIENIE OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO DO OGRANICZENIA PRACY MIKROINSTALACJI, A NAWET ODŁĄCZENIA JEJ OD SIECI PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Kto, jak i kiedy? Podstawowe informacje o nowym uprawnieniu operatora systemu dystrybucyjnego Niepozorna zmiana art….

Data: 20 września 2023
SPECJALNE STREFY ENERGETYCZNE

Cel specjalnych stref energetycznych Według zapowiedzi Rządu specjalne strefy energetyczne (“SSE”) mają nie tylko zachęcić…

Data: 13 września 2023
Rękojmia prawidłowego wykonania – nowe kryterium uzyskania koncesji URE w świetle nowelizacji ustawy prawo energetyczne

Zakres zmian dotyczących rękojmi koncesjonariusza Na podstawie najnowszej zmiany prawa energetycznego (“PE”), która wchodzi w…

Data: 6 września 2023