Zespół

Adam Madejski Adam Madejski radca prawny, Senior Associate

Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom z sektora energetycznego oraz przemysłu. Jego wiodącą specjalizacją jest prawo energetyczne i odnawialne źródła energii. Uczestniczył w procesach uzyskania koncesji, wpisów do rejestrów oraz spełniania innych obowiązków wymaganych przepisami prawa energetycznego. Współautor wielu analiz i opinii prawnych w zakresie obowiązków o charakterze regulacyjnym.

Doradzał operatorom systemów dystrybucyjnych (energia elektryczna, ciepło) oraz największym podmiotom z branży wydobywczej (węgiel kamienny i koksowy). Kompleksowo wspiera odbiorców końcowych  przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, także w formule corporate PPA i przy uwzględnieniu zagadnień związanych z emitowaniem śladu węglowego. Specjalizuje się w zagadnieniu pozyskiwania praw do korzystania z nieruchomości na potrzeby budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych.

Adam posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań due diligence, w tym obejmujących aktywa energetyczne. Uczestniczył w rozwiązywaniu sporów na tle wad konstrukcyjnych i eksploatacyjnych źródeł wytwórczych o dużej mocy (+50 MW), zarówno przed sądami powszechnymi jak i w drodze mediacji. Posiada ponadto doświadczenie w takich dziedzinach jak prawo ochrony środowiska, prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych.

Prywatnie pasjonat górskich ultramaratonów.

Wybrane publikacje
Czwartek z energią: Zaskarżanie decyzji Prezesa URE

Specyfika postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa URE jest warta przybliżenia. Mamy tu bowiem do czynienia…

Data: 19 czerwca 2024
Czwartek z energią: Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej to środek stosowany wobec odbiorców, którzy pozostają w zwłoce w płatnościach…

Data: 5 czerwca 2024
Czwartek z energią: Ekspertyzy a przyłączanie do sieci

Jednym z istotnym elementów w procesie przyłączenia źródła wytwórczego do sieci średniego lub wysokiego napięcia…

Data: 29 maja 2024
Czwartek z energią: Magazyny energii a rynek mocy

Według dostępnych danych moc zainstalowana magazynów energii elektrycznej będzie sukcesywnie wzrastać. Wykorzystanie tych obiektów będzie…

Data: 15 maja 2024
Czwartek z energią: NC RfG – kluczowe informacje o kodeksie sieciowym

O istnieniu kodeksu sieciowego dotyczącego wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG…

Data: 8 maja 2024
Czwartek z Energią: Koniec cen maksymalnych dla sektora MŚP

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały opublikowane założenia nowej ustawy, która ma stanowić przedłużenie…

Data: 17 kwietnia 2024
Szkolenie – Zasady dotyczące realizacji i eksploatacji instalacji OZE w obiektach komercyjnych oraz sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców takich jak najemcy powierzchni użytkowych

Chcielibyśmy Państwa zaprosić na szkolenie organizowane przez Rzeczpospolita, w ramach którego radca prawny z zespołu…

Data: 15 kwietnia 2024
Czwartek z energią: Ceny ujemne energii elektrycznej

Zjawisko cen ujemny nabrało rozpędu w szczególności na giełdach zagranicznych. W Polsce ceny ujemne pojawiły…

Data: 10 kwietnia 2024
Czwartek z energią: Wyznaczenie operatora systemu dystrybucyjnego

W Polsce coraz chętniej wykorzystywane są tereny po dawnych zakładach produkcyjnych oraz tworzone są tzw….

Data: 3 kwietnia 2024
Czwartek z energią: Przyłączanie OZE do sieci

Marzec tego roku obfituje w zdarzenia napędzające dyskusję o instalacjach OZE, w szczególności w kontekście…

Data: 27 marca 2024
Czwartek z energią: Rekompensaty za nierynkowe ograniczenie pracy OZE

Nierynkowe ograniczenie produkcji energii elektrycznej przez instalacje OZE, zwane niekiedy redysponowaniem, na dobre zagościło w…

Data: 20 marca 2024
Czwartek z energią: Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznych

Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznych (IRiESE) są wydawane na podstawie art. 9g ustawy prawo…

Data: 6 marca 2024
Czwartek z energią: Wytwórco, czy pamiętasz o akcyzie?

Wytwórcy przykładają dużą wagę do realizacji obowiązków regulacyjnych związanych z eksploatacją instalacji OZE. Kwestie takie…

Data: 28 lutego 2024
Czwartek z energią: Uzyskanie koncesji WEE

Coraz więcej przedsiębiorców rozważa budowę źródeł odnawialnych o mocy większej niż 1 MW. Nie w…

Data: 21 lutego 2024
Czwartek z energią: Uproszczona procedura dla linii bezpośredniej

Nowelizacja przepisów prawa energetycznego o linii bezpośredniej była szeroko dyskutowana w ubiegłym roku. Do tej…

Data: 7 lutego 2024
Czwartek z energią: Jak zoptymalizować potencjał OZE w obiekcie komercyjnym?

Instalacje OZE nieprzerwanie cieszą się popularnością, nie tylko wśród gospodarstw domowych, ale także wśród przedsiębiorców….

Data: 31 stycznia 2024
Czwartek z energią: 0,99 MW – dlaczego mniej bardziej się opłaca?

Przedsiębiorcy chętnie decydują się na budowę własnych źródeł wytwórczych – perspektywa pokrycia przynajmniej części zapotrzebowania…

Data: 24 stycznia 2024
Zbliża się termin złożenia sprawozdania z działalności – rejestr MIOZE

Przypominamy, że tylko do końca stycznia wytwórcy energii w małych instalacjach OZE mogą składać sprawozdania…

Data: 24 stycznia 2024
Warsztaty – „Rynek energii w świetle zmian prawnych i aktualnych wyzwań.”

Informujemy, że 14 lutego 2024 r. radca prawny Adam Madejski, senior Associate w naszej Kancelarii,…

Data: 22 stycznia 2024
Czwartek z energią: 10% mniej – upust na ceny energii elektrycznej dla sektora MŚP

Ceny maksymalne energii elektrycznej na 2024 r. przestały być gorącym tematem. Warto jednak przypomnieć, że…

Data: 17 stycznia 2024
Czwartek z energią: CSIRE – praktyczne zagadnienia

Centralny System Informacji Rynku Energii to istotny projekt, którego celem jest zwiększenie wydajności i unowocześnienie…

Data: 10 stycznia 2024
Czwartek z energią – Zmiany w wydawaniu gwarancji pochodzenia

Nowelizacja przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie gwarancji pochodzenia stała się faktem –…

Data: 3 stycznia 2024
Czwartek z Energią – Co dalej z cenami energii elektrycznej?

Temat mrożenia cen energii elektrycznej jest szczególnie istotny – zbliża się koniec roku, a nadal…

Data: 6 grudnia 2023
Czwartek z Energią – Jak założyć spółdzielnię energetyczną?

Dzięki ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii spółdzielnie energetyczne mają szansę stać się…

Data: 30 listopada 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ASPEKTY PRAWA ENERGETYCZNEGO

Umowa sprzedaży energii elektrycznej to jeden z podstawowych elementów działalności przedsiębiorstw. Negocjowanie takiej umowy często…

Data: 15 listopada 2023
Warsztaty z zasad nabywania i umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej w ramach wydarzenia organizowanego przez MMC Polska

Z przyjemnością informujemy, że radca prawny Adam Madejski 23 listopada poprowadzi warsztaty dotyczące zasad nabywania…

Data: 9 listopada 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – KOSZTY UZASADNIONE A CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z PRAWEM ENERGETYCZNYM

Czym są i jaką rolę pełnią taryfy zgodnie z ustawą prawo energetyczne?  Taryfy to jeden…

Data: 8 listopada 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – KONTROLA PREZESA URE W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Działalność przedsiębiorstwa energetycznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu obowiązków: informacyjnych, sprawozdawczych, umownych i technicznych….

Data: 25 października 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – ZAMKNIĘTY SYSTEM DYSTRYBUCYJNY W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Zamknięty system dystrybucyjny w świetle przepisów ustawy prawo energetyczne Od 2021 r. w prawie energetycznym…

Data: 18 października 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Czym jest rozporządzenie systemowe?  Rozporządzenie systemowe to popularne określenie na rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska…

Data: 11 października 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE GWARANCJI POCHODZENIA PO NOWELIZACJI USTAWY OZE – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ Z PERSPEKTYWY ODBIORCY I SPÓŁKI OBROTU

System gwarancji pochodzenia po nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii Wraz z ostatnią dużą nowelizacją…

Data: 4 października 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – USŁUGA ELASTYCZNOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Usługa elastyczności wprowadzona nowelizacją ustawy prawo energetyczne W ramach ostatniej nowelizacji prawa energetycznego (PE) wprowadzono…

Data: 27 września 2023
CZWARTEK Z ENERGIĄ – UPRAWNIENIE OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO DO OGRANICZENIA PRACY MIKROINSTALACJI, A NAWET ODŁĄCZENIA JEJ OD SIECI PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Kto, jak i kiedy? Podstawowe informacje o nowym uprawnieniu operatora systemu dystrybucyjnego Niepozorna zmiana art….

Data: 20 września 2023
SPECJALNE STREFY ENERGETYCZNE

Cel specjalnych stref energetycznych Według zapowiedzi Rządu specjalne strefy energetyczne (“SSE”) mają nie tylko zachęcić…

Data: 13 września 2023
Rękojmia prawidłowego wykonania – nowe kryterium uzyskania koncesji URE w świetle nowelizacji ustawy prawo energetyczne

Zakres zmian dotyczących rękojmi koncesjonariusza Na podstawie najnowszej zmiany prawa energetycznego (“PE”), która wchodzi w…

Data: 6 września 2023