Aktualności

Artykuły

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem. Na bieżąco monitorujemy zmiany regulacyjne oraz sporządzamy alerty prawne dla naszych Klientów. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

2 grudnia 2022

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, której projekt jest teraz na etapie opiniowania, może poważnie odmienić oblicze najpopularniejszej formy crowdfundingu w Polsce, jaką jest crowdfunding donacyjny.

Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
27 listopada 2022

Raczyński Skalski & Partners z sukcesem doradzała Rebit Sp. z o.o. w procesie wpisu do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)

Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
23 listopada 2022

3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał pierwsze w Polsce postanowienie zabezpieczające roszczenie o ustalenie treści stosunku prawnego istniejącego pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem, wynikającego z umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny.

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
4 listopada 2022

Polecamy lekturze publikację radcy prawnego Grzegorza Mikosa dotyczącą możliwości wdrożenia umów Corporate PPA (CPPA) w obiektach…

Kancelaria prawo energetyczne Grzegorz Mikos radca prawny, Counsel
24 października 2022

UKNF opublikował nowe stanowisko w sprawie działań zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tłem stanowiska jest wzrostowa tendencja występowania zdarzeń, których ofiarami są konsumenci korzystający z elektronicznych form komunikacji i zbliżająca się perspektywa wejścia w życie rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA), do którego dostosowanie się będzie podlegało ocenie podczas czynności nadzorczych prowadzonych przez KNF.

Aleksandra Billewicz Senior Associate
20 października 2022

Dowiedz się jak wytyczne EBA wpłyną na zasady działania instytucji obowiązanych. Zapoznaj się z krótkim dokumentem z zakresu wytycznych EBA dotyczących AML Officerów.

Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
5 października 2022

Świadczenie usług wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędu po stronie usługodawcy. W takim przypadku usługobiorcy wyposażeni zostali w możliwość złożenia reklamacji.

Aleksander Wasiak Associate
29 września 2022

Informacje o niekaralności pracownika miały i mają szczególnie istotne znaczenie dla podmiotów działających na rynku finansowym.

Aleksander Wasiak Associate