Aktualności

Artykuły

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem. Na bieżąco monitorujemy zmiany regulacyjne oraz sporządzamy alerty prawne dla naszych Klientów. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

22 września 2022

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych znalazła się w elitarnym gronie kilkunastu podmiotów z branży „Legal&Consulting” dedykowanych obsłudze sektora Lendtech

Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
29 sierpnia 2022

W niniejszym artykule przybliżone zostaną przesłanki, które stanowiły podstawę do nałożenia kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2022 roku.

Aleksander Wasiak Associate
26 sierpnia 2022

Niedostosowanie się do zarządzenia Komornika może skutkować nałożeniem grzywny, zaś niewykonanie wezwania nadzorcy sądowego może spowodować powstanie roszczenia odszkodowawczego.

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
24 sierpnia 2022

Webinar – Zmiany w prawie usług płatniczych – wszystko co musisz wiedzieć! 06.09 o godzinie 10:30. Spotkanie poprowadzą mec. Maciej Raczyński, Radca Prawny, Partner Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych oraz Aleksander Wasiak, Associate.

Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
23 sierpnia 2022

Przez ostatnich kilka lat, posiadanie zaświadczenia o wygraniu aukcji OZE otwierało przed osobami rozwijającymi projekty…

Kancelaria prawo energetyczne Grzegorz Mikos radca prawny, Counsel
17 sierpnia 2022

Jak już wspomniano, AML Officer powinien sporządzać sprawozdanie z swojej działalności co najmniej raz w roku i przekazywać je Zarządowi. Sprawozdanie z działalności AML Officera powinno być proporcjonalne do skali i charakteru działalności instytucji obowiązanej.

Aleksander Wasiak Associate
10 sierpnia 2022

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szczególny instrument – obowiązujący wyłącznie w odniesieniu do kredytu konsumenckiego – określany w doktrynie jako sankcja kredytu darmowego.

Aleksandra Billewicz Senior Associate
3 sierpnia 2022

Artykuł skupia się na wytycznych kierowanych do AML Officera

Aleksander Wasiak Associate