Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie ul. Kolska 9B lok. 2, 01-045 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540194 NIP: 5272728497 adres e-mail kancelaria@rsplegal.pl

Państwa dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie – podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować drogą korespondencyjną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@rsplegal.pl