Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest RSP Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie ul. Kolska 9B lok. 2, 01-045 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540194 NIP: 272728497  (dalej: „Spółka”).

Spółka przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem ustanowionych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem przepisów prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Spółka zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wskazanej ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczególności prawo do  dostępu do swoich danych, prawo ich poprawienia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w ustawie.

Użytkownicy strony internetowej podają swoje dane osobowe dobrowolnie.