Zespół

Ekspert  z zakresu prawa regulującego działalność podmiotów z branży finansowej, w tym bankowej i „fin-tech”. Odpowiedzialny za koordynację prac zespołu prawa bankowego i instytucji finansowych oraz zespołu prawa spółek handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz instytucji finansowych (w tym największych krajowych podmiotów branży pośrednictwa finansowego, firm pożyczkowych, oddziałów instytucji kredytowych oraz emitentów obligacji prywatnych) jak również doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek handlowych (zakładanie i przekształcenia, spory korporacyjne, w tym spory korporacyjne spółek publicznych), w tym inwestycji z branży typu „start-up”.

W ostatnich latach jego doświadczenie obejmowało w szczególności:

– świadczenie usług prawnych na rzecz krajowych i zagranicznych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w zakresie związanym m.in. z wprowadzeniem na rynek krajowego pośrednictwa kredytowego nowego podmiotu, a następnie połączenia tego podmiotu z jednym z największych podmiotów z branży pośrednictwa kredytowego;

  • doradztwo prawne przy założeniu przeszło stu nowych spółek handlowych,
  • opracowanie i koordynowanie emisji obligacji prywatnych o łącznej wartości przekraczającej 5 mln PLN,
  • reprezentacja klientów w zakresie sporów korporacyjnych z udziałowcami/akcjonariuszami (w tym akcjonariuszami spółek publicznych).

W przeszłości przez kilka lat trenował siatkówkę. Pasję do siatkówki dzieli z zamiłowaniem do piłki nożnej dlatego też obecnie zapewnia obsługę prawną dla sportowców oraz agencji menedżerskich. Startuje również  w amatorskich maratonach rowerowych MTB.

Zrealizowane projekty
Instytucje finansowe i banki

Projekty z zakresu prawa bankowego, prawa regulującego działalność instytucji finansowych (w tym „fin-tech”), prawa spółek handlowych oraz branży start-up.

Wybrane publikacje
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie tzw. crowdfundingu

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w dniu dzisiejszym (09 kwietnia 2020 r.) stanowisko dotyczące zasad…

Data: 9 kwiecień 2020
Uzyskaliśmy wpis Małej Instytucji Płatniczej w rejestrze KNF

Z przyjemnością informujemy, że dla naszego Klienta uzyskaliśmy wpis do rejestru dostawców usług płatniczych i…

Data: 2 kwiecień 2020
Działając na rzecz Klienta Kancelarii z sukcesem zakończyliśmy blisko 5-letni spór z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych.

Z radością pragniemy podzielić się z Państwem informacją o zakończeniu wieloletniego sporu z zakresu ubezpieczeń…

Data: 18 marzec 2020
Opublikowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

W dniu 12 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia…

Data: 16 sierpień 2019
Nowa rzeczywistość rynku obligacji od dnia 1 lipca 2019 r.

Od dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie emisji obligacji….

Data: 1 lipiec 2019
Raczyński Skalski & Partners na Konferencji Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

W dniach 17-18 kwietnia 2019 r. ma miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń dla branży bankowo-ubezpieczeniowej,…

Data: 17 kwiecień 2019
ZMIANY W ZAKRESIE EMISJI OBLIGACJI

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 29 listopada 2018 r. podpisał ustawę z dnia 9…

Data: 2 grudzień 2018
Komentarz Mec. Macieja Raczyńskiego dla Parkiet.com

Mec. Maciej Raczyński udzielił krótkiego komentarza dla portalu Parkiet.com na temat znaczenia możliwego zakończenia działalności…

Data: 18 październik 2018
Nowe wymogi prawne dotyczące dystrybucji ubezpieczeń

W dniu wczorajszym, tj. 1 października 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia…

Data: 2 październik 2018
KNF w sprawie rekomendacji przy produktach inwestycyjnych

W dniu 20.02.2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat dotyczący rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych lub innych…

Data: 21 luty 2018
KNF uruchamia program “Innovation Hub”

5 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła tzw. “Program Innovation Hub” na rzecz wspierania…

Data: 9 styczeń 2018
Rzeczpospolita cytuje komentarz Mec. Raczyńskiego do ustawy o kredycie hipotecznym

W dniu 21 sierpnia 2017 roku na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazała się publikacja mec. Macieja…

Data: 24 sierpień 2017
Komentarz Mec. Macieja Raczyńskiego dla Rzeczpospolitej

Mec. Maciej Raczyński udzielił komentarza dla Rzeczpospolitej na temat ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad…

Data: 9 sierpień 2017
Komentarz Mec. Macieja Raczyńskiego dla Dziennika Gazety Prawnej

Mec. Maciej Raczyński udzielił komentarza dla Dziennika Gazety Prawnej na temat wchodzącej w zycie w dniu 22…

Data: 3 czerwiec 2017
Sejm RP przyjął projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

W dniu 24 lutego 2017 roku Sejm RP przyjął projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o…

Data: 24 luty 2017
Ostrzeżenie Prezesa UOKIK w sprawie działalności spółki EGF Council

W dniu 21 lutego 2017 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wydał tzw. ostrzeżenie…

Data: 22 luty 2017
Ważne rozstrzygnięcie dla przyszłości branży pośrednictwa kredytowego

W dniu dzisiejszym (1 luty 2017 r.) miało miejsce posiedzenie sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych….

Data: 1 luty 2017
Zmiany w Prawie bankowym – rachunki “uśpione”

W dniu 1 lipca 2016 roku weszły ważne zmiany w Prawie bankowym. Ważne bowiem dotyczą one…

Data: 11 lipiec 2016
Kolejne zmiany w zakresie nabywania nieruchomości rolnych oraz ustanawiania hipoteki

W dniu 16 sierpnia 2016 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 roku o…

Data: 12 czerwiec 2016
Trudności praktyczne w zakresie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego

W dniu 25 listopada 2015 roku Mec. Maciej Raczyński był jednym z  prelegentów spotkania poświęconego…

Data: 27 listopad 2015
Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku

W dniu 11 października 2015 roku weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015…

Data: 4 listopad 2015
Zmiany w zakresie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego

W dniu dzisiejszym, tj. 10 września 2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa…

Data: 10 wrzesień 2015
Brak wykreślenia przez bank wpisu do rejestru, jako przykład naruszenia dóbr osobistych klienta banku

Dnia 11 lutego 2015 roku Sąd Najwyższy wydał ważny dla praktyki obrotu gospodarczego wyrok (sygn.akt…

Data: 27 maj 2015
Nadchodzi rewolucja w dochodzeniu przez banki swoich wierzytelności

Dnia 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej zakwestionował zgodność art. 96 ust. 1 i art….

Data: 15 kwiecień 2015