Specjalizacje

Banki, Instytucje Finansowe i Pożyczkowe

Obsługa prawna na rzecz banków oraz instytucji finansowych (w tym sektora „fin-tech”) stanowi jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii. Swoją ofertę kierujemy zarówno do najmniejszych podmiotów działających na rynku finansowym jak i banków krajowych i zagranicznych. Niewątpliwym atutem Kancelarii z zakresu prawa bankowego jest praktyczna znajomość funkcjonowania instytucji i rynków finansowych.

W zakresie prawa bankowego usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • Doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i opiniowania umów z podmiotami współpracującymi oraz klientami,
  • Doradztwo prawne w zakresie regulacyjnym (przestrzegania wymogów instytucji publicznych typu KNF, UOKIK),
  • Doradztwo prawne w zakresie tworzenia regulaminów oraz innych podobnych dokumentów,
  • Doradztwo prawne w zakresie emisji obligacji prywatnych,
  • Obsługa prawna instytucji pożyczkowych,
  • Obsługa prawna świadczona na rzecz tzw. biur usług płatniczych

Usługi z zakresu prawa bankowego kierowane są do osób fizycznych i prawnych będących dłużnikami instytucji bankowych, a także do samych podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością bankową.

Zrealizowane projekty
Oddział instytucji kredytowej

Audyt w zakresie poprawności wdrożenia rekomendacji KNF.

Spółka prawa handlowego

Opracowanie dokumentacji w zakresie emisji obligacji prywatnych o wartości emisji 5 mln PLN.

Spółka pośrednictwa finansowego

Wdrożenie ustawy o kredycie hipotecznym dla jednego z największych podmiotów z branży pośrednictwa kredytowego.

Instytucja pożyczkowa

Doradztwo prawne przy otwarciu instytucji pożyczkowej z kapitałem zagranicznym oraz opracowanie dokumentacji i bieżąca obsługa prawna.

Biuro usług płatniczych

Doradztwo prawne w zakresie uzyskania niezbędnych zgód ze strony KNF na prowadzenie działalności w charakterze biura usług płatniczych.

Firma inwestycyjna

Doradztwo prawne w zakresie uzyskania statusu agenta firmy inwestycyjnej.