Aktualności

Zmiany niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – dlaczego są ważne dla dostawców usług płatniczych?

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
28 lipca 2022
Zmiany niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – dlaczego są ważne dla dostawców usług płatniczych?

1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zmiany nakładają obowiązek na agentów rozliczeniowych przekazywanie do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o transakcjach płatniczych akceptanta.

Od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. obowiązuje przepis przejściowy, zgodnie z którym agent rozliczeniowy, czyli podmiot będący dostawcą usług płatniczych świadczący usługę acquiringu, zobowiązany jest do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o transakcjach akceptanta (czyli odbiorcy płatności) wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego – czyli o otrzymanych przez niego wpłatach. Przepis ma charakter „przejściowy” i zobowiązuje przez cały okres obowiązywania do comiesięcznego (do 15. dnia kolejnego miesiąca) przekazywania zbiorczych danych do KAS. Wyjątkiem jest okres obejmujący drugie półrocze bieżącego roku (od lipca do grudnia), za który dane zgłosić należy do 15 stycznia 2023 roku. Wypełnianie obowiązków będzie podlegało kontroli KAS. Za nieprzekazanie informacji czy przekazanie w niepełnym zakresie, niezgodnie z posiadanymi informacjami lub danymi czy niezgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach będą grozić kary pieniężne nawet do 700.000 złotych.

Niezależnie od powyższego, naczelnicy urzędu skarbowego i naczelnicy urzędu celno-skarbowego uzyskują uprawnienie do żądania od agenta rozliczeniowego informacji o transakcjach płatniczych akceptanta – w przypadku gdy posiadają oni uprawdopodobnione informacje, w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o możliwości naruszenia przepisów prawa, których przestrzeganie podlega kontroli celno-skarbowej. Agent rozliczeniowy będzie mieć obowiązek udostępnienia danych o przyjmowanych płatnościach w ciągu 7 dni – pod rygorem kary pieniężnej do 10.000 złotych. Agenci rozliczeniowi są zobowiązani do przechowywania danych przekazanych do KAS przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dane zostały przekazane do organów podatkowych.

Powiązane

Zmiany niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – dlaczego są ważne dla dostawców usług płatniczych?
28 lipca 2022

1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji…

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera