Regulamin korzystania z usługi Newsletter

Regulamin korzystania z usługi Newsletter
(dalej: „Regulamin”)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie w celu wysyłki newslettera.

Chcę być informowany e-mailowo informacjach ze strony Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie na podany przeze mnie adres e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. ul. Kolska 9b lok. 2, 01-045 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540194 NIP: 5272728497 adres e-mail kancelaria@rsplegal.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców firmom świadczącym usługi mailingowe, operatorom pocztowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Państwa newslettera.