Specjalizacje

Prawo spółek handlowych

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii jest świadczenie usług prawnych z zakresu prawa spółek, w tym w szczególności zakładania i przekształcania spółek handlowych, obsługi prawnej organów statutowych (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy) oraz sporów korporacyjnych.

Kancelaria oferuje w szczególności doradztwo prawne w zakresie:

  • Zakładania, przekształcania i rozwiązywania spółek handlowych
  • Obsługi prawnej organów statutowych (zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenia akcjonariuszy),
  • Sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, w tym akcjonariuszami spółek publicznych,
  • Doradztwa prawnego przy podejmowaniu obrony przed tzw. „wrogim przejęciem”,
  • Optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej.
Zrealizowane projekty
Spółki prawa handlowego

Założenie przeszło 100 spółek handlowych (lata 2011 – 2017).

Wytwórca energii

Doradztwo prawne w zakresie sporu pomiędzy wspólnikami spółki działającej na rynku tzw. energii odnawialnej.

Spółka publiczna

Doradztwo prawne w zakresie sporu pomiędzy akcjonariuszami spółki publicznej działającej na rynku „New Connect”.

Spółki prawa handlowego

Przekształcenia podmiotów (m.in. spółki cywilnej w spółkę komandytową).

Instytucje finansowe

Obsługa prawna organów statutowych największych podmiotów branży finansowej.