Aktualności

Mikropożyczka do 5000 zł – wniosek o jej umorzenie już niepotrzebny

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
14 września 2020
Mikropożyczka do 5000 zł – wniosek o jej umorzenie już niepotrzebny

Dużo pytań i wątpliwości praktycznych pojawia się obecnie w związku z koniecznością złożenia wniosku o umorzenie tzw. mikropożyczki, która cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19. Jednym z warunków niezbędnych do jej umorzenia było złożenie stosownego wniosku w ciągu 14 dni liczonych od dnia upływu 3-miesięcznego terminu nieprzerwanego prowadzenia działalności (licząc od dnia wypłaty środków).

Do dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązywały przepisy zgodnie z którymi do umorzenia pożyczki niezbędne było spełnienie dwóch warunków. Pierwszym z nich było prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Drugim – złożenie wniosku o umorzenie pożyczki.

Od dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowelizacja zgodnie z którą jedynym warunkiem niezbędnym do umorzenia pożyczki jest wymóg nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy liczony od dnia wypłaty pożyczki. Co więcej przepisy przejściowe wprowadziły zmiany również do pożyczek zawartych przed dniem 24 czerwca 2020 r. W odniesieniu do nich również zniesiono wymóg składania wniosku o umorzenie.

Art. 97 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

1. Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wnioski o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, złożone przez mikroprzedsiębiorców przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nierozpatrzone do tego dnia, podlegają rozpatrzeniu bez konieczności dokonywania w nich zmian w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, podpisane przez mikroprzedsiębiorców razem z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje mikroprzedsiębiorców o zmianach, o których mowa w ust. 2 i 3, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.

Powiązane

Mikropożyczka do 5000 zł – wniosek o jej umorzenie już niepotrzebny
14 września 2020

Dużo pytań i wątpliwości praktycznych pojawia się obecnie w związku z koniecznością złożenia wniosku o…

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera