Energy Law

For more than ten years we’ve been providing legal services for energy undertakings

Banking Law and Financial Institutions

We have many years of experience in providing legal services to financial institutions

Energy-intensive Consumers

We provide advisory services and optimize energy costs for the largest industrial consumers

Commercial Companies Law

We offer legal advisory services for commercial partnerships and companies (including public companies) and start-up businesses

News

We gladly share our expertise and experience. We monitor regulatory changes on an on-going basis and prepare legal alerts for our Clients. Feel free to browse through and subscribe to our newsletter.

17 January 2022

(Polski) Nowe Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – opracowanie – zapoznaj się

Aleksander Wasiak Associate
8 December 2021

(Polski) Zgłoszenie informacji o rozbieżnościach w CRBR przez instytucje obowiązane zmiany zaczęły obowiązywać z dniem 31 października

Aleksander Wasiak Associate
1 December 2021

(Polski) Aleksander Wasiak dołączył do zespołu Kancelarii – ekspert z zakresu prawa usług płatniczych. Witamy serdecznie w naszym zespole

Aleksander Wasiak Associate
25 November 2021

(Polski) Q&A – 12 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH W POLSCE

Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner
27 October 2021

(Polski) Zabezpieczenia obligacji – czy zapewniają skuteczną ochronę roszczeń obligatariuszy? Jakie są przepisy prawne?

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
20 October 2021

(Polski) Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w sektorze finansowym. Poznaj praktyczne wskazówki, aby przygotować na ewentualną kontrole.

Aleksandra Billewicz Senior Associate
19 October 2021

(Polski) Odpowiedzialność emitenta za szkodę majątkową. Jaką odpowiedzialność ponosi emitent? Czy dochodzenie roszczeń może okazać się skuteczne?

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
3 June 2021

Od marca tego roku wpływ nowych powództw i rozpoznanie tych już wcześniej wniesionych spowolniła pandemia…

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
Our clients

We provide legal and advisory services on particular projects for the largest Polish and foreign companies. Our clientbase includes in particular firms representing the energy and financial sectors.