Energy Law

For more than ten years we’ve been providing legal services for energy undertakings

Banking Law and Financial Institutions

We have many years of experience in providing legal services to financial institutions

Energy-intensive Consumers

We provide advisory services and optimize energy costs for the largest industrial consumers

Commercial Companies Law

We offer legal advisory services for commercial partnerships and companies (including public companies) and start-up businesses

News

We gladly share our expertise and experience. We monitor regulatory changes on an on-going basis and prepare legal alerts for our Clients. Feel free to browse through and subscribe to our newsletter.

17 June 2022

Uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) dla naszego Klienta LOGOS OIL sp. z…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
26 May 2022

Witamy na polskim rynku energii nową spółkę obrotu energią elektryczną GEWI sp. z o.o. Mamy…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
7 April 2022

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy koncesję na obrót energią elektryczną dla naszego Klienta.  Co warte…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
7 February 2022

(Polski) Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.

Szkolenie certyfikowane - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.
3 February 2022

(Polski) Płatności przy użyciu instrumentów płatniczych w ramach “ograniczonej sieci”. Kiedy można zastosować wyłączenie stosowania przepisów UUP?

Aleksander Wasiak Associate
17 January 2022

(Polski) Nowe Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – opracowanie – zapoznaj się

Aleksander Wasiak Associate
8 December 2021

(Polski) Zgłoszenie informacji o rozbieżnościach w CRBR przez instytucje obowiązane zmiany zaczęły obowiązywać z dniem 31 października

Aleksander Wasiak Associate
1 December 2021

(Polski) Aleksander Wasiak dołączył do zespołu Kancelarii – ekspert z zakresu prawa usług płatniczych. Witamy serdecznie w naszym zespole

Aleksander Wasiak Associate
Our clients

We provide legal and advisory services on particular projects for the largest Polish and foreign companies. Our clientbase includes in particular firms representing the energy and financial sectors.