Energy Law

For more than ten years we’ve been providing legal services for energy undertakings

Banking Law and Financial Institutions

We have many years of experience in providing legal services to financial institutions

Energy-intensive Consumers

We provide advisory services and optimize energy costs for the largest industrial consumers

Commercial Companies Law

We offer legal advisory services for commercial partnerships and companies (including public companies) and start-up businesses

News

We gladly share our expertise and experience. We monitor regulatory changes on an on-going basis and prepare legal alerts for our Clients. Feel free to browse through and subscribe to our newsletter.

24 August 2017

W dniu 21 sierpnia 2017 roku na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazała się publikacja mec. Macieja…

Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner
9 August 2017

Mec. Maciej Raczyński udzielił komentarza dla Rzeczpospolitej na temat ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad…

Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner
8 August 2017

Celem zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu, ustawodawca wprowadził nowe zwolnienie dla przedsiębiorstw, których działalność wiąże się…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
7 August 2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenie eksperckie Aktualne Obowiązki Koncesyjne Przedsiębiorstw Posiadających Koncesję na Obrót Energią Elektryczną…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
6 August 2017

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki Na wstępie należy zaznaczyć, że…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
30 July 2017

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne z dnia 22 lipca 2016 r. nałożyła na przedsiębiorstwa energetyczne nowe…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
29 July 2017

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC), co do zasady wymagana…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
25 July 2017

W dniu 18 lipca opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 lipca 2017…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Our clients

We provide legal and advisory services on particular projects for the largest Polish and foreign companies. Our clientbase includes in particular firms representing the energy and financial sectors.