Aktualności

Artykuły

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem. Na bieżąco monitorujemy zmiany regulacyjne oraz sporządzamy alerty prawne dla naszych Klientów. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

24 października 2022

UKNF opublikował nowe stanowisko w sprawie działań zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tłem stanowiska jest wzrostowa tendencja występowania zdarzeń, których ofiarami są konsumenci korzystający z elektronicznych form komunikacji i zbliżająca się perspektywa wejścia w życie rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA), do którego dostosowanie się będzie podlegało ocenie podczas czynności nadzorczych prowadzonych przez KNF.

Aleksandra Billewicz Aleksandra Billewicz Senior Associate
20 października 2022

Dowiedz się jak wytyczne EBA wpłyną na zasady działania instytucji obowiązanych. Zapoznaj się z krótkim dokumentem z zakresu wytycznych EBA dotyczących AML Officerów.

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
5 października 2022

Świadczenie usług wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędu po stronie usługodawcy. W takim przypadku usługobiorcy wyposażeni zostali w możliwość złożenia reklamacji.

29 września 2022

Informacje o niekaralności pracownika miały i mają szczególnie istotne znaczenie dla podmiotów działających na rynku finansowym.

22 września 2022

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych znalazła się w elitarnym gronie kilkunastu podmiotów z branży „Legal&Consulting” dedykowanych obsłudze sektora Lendtech

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
29 sierpnia 2022

W niniejszym artykule przybliżone zostaną przesłanki, które stanowiły podstawę do nałożenia kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2022 roku.

26 sierpnia 2022

Niedostosowanie się do zarządzenia Komornika może skutkować nałożeniem grzywny, zaś niewykonanie wezwania nadzorcy sądowego może spowodować powstanie roszczenia odszkodowawczego.

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
24 sierpnia 2022

Webinar – Zmiany w prawie usług płatniczych – wszystko co musisz wiedzieć! 06.09 o godzinie 10:30. Spotkanie poprowadzą mec. Maciej Raczyński, Radca Prawny, Partner Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych oraz Aleksander Wasiak, Associate.

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner