Specjalizacje

Corporate PPA

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie przy zawieraniu umów Corporate Power Purchase Agreement (Corporate PPA).  Radca prawny Kacper Skalski reprezentuje odbiorców energii z OZE, spółki obrotu energią oraz wytwórców energii z OZE przy negocjowaniu umów Corporate PPA w modelu fizycznej dostawy jak i Corporate PPA opartego na rozliczeniu finansowym.

Posiadamy praktyczne doświadczenie poparte jawnymi referencjami,  w 2022 r. doradzaliśmy   spółce Górażdże Cement SA przy zawarciu umowy CPPA  – Corporate PPA, zapewniającej zieloną energię z farmy wiatrowej Polska III o mocy zainstalowanej 132 MW.  Jest to jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. Zespołem prawa energetycznego Kancelarii kierował radca prawny Kacper Skalski. 

Szczegóły w linku poniżej. 

Prawnicy Kancelarii doradzali przy umowie Corporate PPA (CPPA) na odbiór energii z 132 MW farmy wiatrowej

 

 W 2021 przy zawarciu 10 letniej umowy CPPA (Corporate PPA ) obejmującej sprzedaż energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej 64 MW zlokalizowanej w Witnicy. Była to wówczas jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. Zespołem prawa energetycznego Kancelarii kierował radca prawny Kacper Skalski.

Doradzaliśmy przy największej umowie Corporate PPA w Polsce

W grudniu 2022 r. zespół prawa energetycznego Kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p pod kierownictwem mec. Kacpra Skalskiego oraz mec. Grzegorza Mikosa doradzał FW Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialności przy zawarciu fizycznej umowy sprzedaży energii wygenerowanej w farmie wiatrowej o mocy 5 MW  do odbiorców końcowych w fizycznym modelu Corporate PPA. Doradztwo prawne Kancelarii obejmowało kompleksową obsługę procesu zawarcia umowy Corporate PPA, począwszy od wyboru modelu sprzedaży energii, poprzez wynegocjowanie pakietu umów  Corpotate PPA oraz ich wdrożenie.

Prawnicy Kancelarii doradzali przy zawarciu umowy Corporate PPA

Doradzaliśmy również Grupie AXPO przy wejściu na polski rynek fotowoltaiki w tym w zakresie przygotowania zestawu umów Corporate PPA (cPPA).

 

Doradzaliśmy Grupie Axpo przy wejściu na polski rynek PV

Doradzaliśmy GEWI sp. z o.o. w zakresie przygotowania umów na offtake energii (klasyczne umowy PPA) oraz przygotowania zestawu umów  Corporate PPA (cPPA).

Uzyskaliśmy koncesje na obrót energią elektryczną OEE dla Gewi sp. z o.o.

Doradzaliśmy Axpo Polska przy zawarciu wieloletniej umowy na dostawę zielonej energii dla zakładu Johnson Matthey w Koninie.

Doradzaliśmy przy zawarciu kolejnej wieloletniej umowy sprzedaży zielonej energii

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresie umów Corporate PPA w szczególności:

  • Prawnicy Kancelarii zapewniają przygotowanie umowy Corporate PPA jak i prace na standardzie Corporate PPA opracowanego przez EFET. Wzór corporate PPA znajduje się na stronie EFET.
  • Kancelaria zapewnia pełne doradztwo na etapie negocjowania warunków i umów Corporate PPA.
  • Kancelaria przygotowuje umowy Corporate PPA z fizyczną dostawą z udziałem spółki obrotu.
  • Kancelaria doradza odbiorcom przemysłowym jak i wytwórcom energii z OZE przy zawieraniu umów Corporate PPA.
  • Eksperci Kancelarii doradzają spółkom obrotu przy opracowaniu modeli długoterminowych umów Corporate PPA.
  • Prawnicy Kancelarii doradzają zarówno w modelach umów Corporate PPA opartych na fizycznej dostawie energii jak i umowach Corporate PPA opartych na modelu finansowych gdzie bez fizycznej dostawy energii z OZE, strony dokonują rozliczeń finansowych cen energii objętych umową Corporate PPA.
  • Kancelaria zapewnia przeprowadzenie badania prawnego due dilligence projektów mających dostarczać energię na podstawie umów Corporate PPA oraz ustalenie zabezpieczeń dla odbiorcy energii z umowy Corporate PPA.