Specjalizacje

Corporate PPA

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie przy zawieraniu umów Corporate Power Purchase Agreement (Corporate PPA).  Radca prawny Kacper Skalski reprezentuje odbiorców energii z OZE, spółki obrotu energią oraz wytwórców energii z OZE przy negocjowaniu umów Corporate PPA w modelu fizycznej dostawy jak i Corporate PPA opartego na rozliczeniu finansowym.

Posiadamy praktyczne doświadczenie poparte jawnymi referencjami, doradzaliśmy  m.in spółce Górażdże Cement SA przy zawarciu 10 letniej umowy CPPA (Corporate PPA ) obejmującej sprzedaż energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej 64 MW zlokalizowanej w Witnicy. Jest to jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. Zespołem prawa energetycznego Kancelarii kierował radca prawny Kacper Skalski.

Doradzaliśmy przy największej umowie Corporate PPA w Polsce

Doradzaliśmy również Axpo Polska przy zawarciu wieloletniej umowy na dostawę zielonej energii dla zakładu Johnson Matthey w Koninie.

Doradzaliśmy przy zawarciu kolejnej wieloletniej umowy sprzedaży zielonej energii

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresie umów Corporate PPA w szczególności:

  • Prawnicy Kancelarii zapewniają przygotowanie umowy Corporate PPA jak i prace na standardzie Corporate PPA opracowanego przez EFET. Wzór corporate PPA znajduje się na stronie EFET.
  • Kancelaria zapewnia pełne doradztwo na etapie negocjowania warunków i umów Corporate PPA.
  • Kancelaria doradza odbiorcom przemysłowym jak i wytwórcom energii z OZE przy zawieraniu umów Corporate PPA.
  • Eksperci Kancelarii doradzają spółkom obrotu przy opracowaniu modeli długoterminowych umów Corporate PPA.
  • Prawnicy Kancelarii doradzają zarówno w modelach umów Corporate PPA opartych na fizycznej dostawie energii jak i umowach Corporate PPA opartych na modelu finansowych gdzie bez fizycznej dostawy energii z OZE, strony dokonują rozliczeń finansowych cen energii objętych umową Corporate PPA.
  • Kancelaria zapewnia przeprowadzenie badania prawnego due dilligence projektów mających dostarczać energię na podstawie umów Corporate PPA oraz ustalenie zabezpieczeń dla odbiorcy energii z umowy Corporate PPA.