Specjalizacje

Corporate PPA

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie przy zawieraniu umów Corporate Power Purchase Agreement (Corporate PPA).  Radca prawny Kacper Skalski reprezentuje odbiorców energii z OZE, spółki obrotu energią oraz wytwórców energii z OZE przy negocjowaniu umów Corporate PPA w modelu fizycznej dostawy jak i Corporate PPA opartego na rozliczeniu finansowym.

Poniżej przedstawienie naszych głównych projektów Corporate PPA przy których doradzaliśmy prawnie. W 2023 r. doradzaliśmy prawnie Allegro sp. z o.o. w procesie zawarcia umowy w Corporate PPA z R.Power Renewables.

Umowa Corporate PPA przy której doradzali prawnicy naszej Kancelarii zabezpiecza ceny energii elektrycznej oraz dostawę gwarancji pochodzenia w 10-letniej perspektywie. W linku poniżej szczegóły zakresu doradztwa prawnego przy negocjacjach umowy Corporate PPA. 

[:pl]Doradzaliśmy Allegro w procesie zawarcia umowy w Corporate PPA z R.Power Renewables [:en]We advised Allegro on the Corporate PPA with R.Power Renewables – Corporate PPA Poland[:]

Posiadamy praktyczne doświadczenie poparte jawnymi referencjami,  w 2022 r. doradzaliśmy   spółce Górażdże Cement SA przy zawarciu umowy CPPA  – Corporate PPA, zapewniającej zieloną energię z farmy wiatrowej Polska III o mocy zainstalowanej 132 MW.  Jest to jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. Zespołem prawa energetycznego Kancelarii kierował radca prawny Kacper Skalski. 

Szczegóły w linku poniżej. 

[:pl]Prawnicy Kancelarii doradzali przy umowie Corporate PPA (CPPA) na odbiór energii z 132 MW farmy wiatrowej[:en]The firm’s lawyers advised on the Corporate PPA (CPPA) for the off-take of energy from a 132 MW wind farm[:]

 

W 2021 przy zawarciu 10 letniej umowy CPPA (Corporate PPA ) obejmującej sprzedaż energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej 64 MW zlokalizowanej w Witnicy. Była to wówczas jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. Zespołem prawa energetycznego Kancelarii kierował radca prawny Kacper Skalski.

[:pl]Doradzaliśmy przy największej umowie Corporate PPA w Polsce[:en]We advised on the largest Corporate PPA in Poland[:]

W grudniu 2022 r. zespół prawa energetycznego Kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p pod kierownictwem mec. Kacpra Skalskiego oraz mec. Grzegorza Mikosa doradzał FW Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialności przy zawarciu fizycznej umowy sprzedaży energii wygenerowanej w farmie wiatrowej o mocy 5 MW  do odbiorców końcowych w fizycznym modelu Corporate PPA. Doradztwo prawne Kancelarii obejmowało kompleksową obsługę procesu zawarcia umowy Corporate PPA, począwszy od wyboru modelu sprzedaży energii, poprzez wynegocjowanie pakietu umów  Corpotate PPA oraz ich wdrożenie.

[:pl]Prawnicy Kancelarii doradzali przy zawarciu umowy Corporate PPA [:en]Law firm’s lawyers advised on Corporate PPA agreement [:]

Doradzaliśmy również Grupie AXPO przy wejściu na polski rynek fotowoltaiki w tym w zakresie przygotowania zestawu umów Corporate PPA (cPPA).

 

[:pl]Doradzaliśmy Grupie Axpo przy wejściu na polski rynek PV[:en]We advised Axpo Group on entry on polish PV market[:]

Doradzaliśmy GEWI sp. z o.o. w zakresie przygotowania umów na offtake energii (klasyczne umowy PPA) oraz przygotowania zestawu umów  Corporate PPA (cPPA).

https://rsplegal.pl/uzyskalismy-koncesje-na-obrot-energia-elektryczna-oee-dla-gewi-sp-z-o-o/

Doradzaliśmy Axpo Polska przy zawarciu wieloletniej umowy na dostawę zielonej energii dla zakładu Johnson Matthey w Koninie.

[:pl]Doradzaliśmy przy zawarciu kolejnej wieloletniej umowy sprzedaży zielonej energii[:en]We advised on the conclusion of another multi-year contract for the sale of green energy[:]

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresie umów Corporate PPA w szczególności:

  • Prawnicy Kancelarii zapewniają przygotowanie umowy Corporate PPA jak i prace na standardzie Corporate PPA opracowanego przez EFET. Wzór corporate PPA znajduje się na stronie EFET.
  • Kancelaria zapewnia pełne doradztwo na etapie negocjowania warunków i umów Corporate PPA.
  • Kancelaria przygotowuje umowy Corporate PPA z fizyczną dostawą z udziałem spółki obrotu.
  • Kancelaria doradza odbiorcom przemysłowym jak i wytwórcom energii z OZE przy zawieraniu umów Corporate PPA.
  • Eksperci Kancelarii doradzają spółkom obrotu przy opracowaniu modeli długoterminowych umów Corporate PPA.
  • Prawnicy Kancelarii doradzają zarówno w modelach umów Corporate PPA opartych na fizycznej dostawie energii jak i umowach Corporate PPA opartych na modelu finansowych gdzie bez fizycznej dostawy energii z OZE, strony dokonują rozliczeń finansowych cen energii objętych umową Corporate PPA.
  • Kancelaria zapewnia przeprowadzenie badania prawnego due dilligence projektów mających dostarczać energię na podstawie umów Corporate PPA oraz ustalenie zabezpieczeń dla odbiorcy energii z umowy Corporate PPA.