Zespół

Grzegorz Mikos Grzegorz Mikos radca prawny, Counsel

Radca prawny, ekspert ds. OZE oraz prawa energetycznego z wieloletnim doświadczeniem w Urzędzie Regulacji Energetyki, Departament Źródeł odnawialnych i Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz w Ministerstwie Klimatu.

Prowadził prace analityczne i sporządzał ekspertyzy prawne przy wdrożeniu nowych systemów wsparcia, tzw. systemów FIT/FIP oraz regulacji w zakresie klastrów, spółdzielni energetycznych i wsparcia dla prosumentów na podstawie ustawy OZE oraz ustawy prawo energetyczne.

Uczestniczył w procesie kontroli oświadczeń wytwórców energii z OZE, korzystających z systemów wsparcia.

Prowadził postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych operatorom systemów dystrybucyjnych w związku z naruszeniem ustawy – Prawo energetyczne. Ponadto, prowadził liczne postępowania w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz tzw. Programów Zgodności. Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych zespołach grup roboczych w ramach CEER. Był uczestnikiem komisji sejmowych.

Radca prawny Grzegorz Mikos posiada również unikalne doświadczenie, zdobyte w departamencie Ministerstwa Klimatu, zajmującym się udzielaniem koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.

W zespole prawa energetycznego Kancelarii odpowiada za kwestie regulacyjne związane z rynkiem odnawialnych źródeł energii oraz prawem energetycznym, opracowywanie zasad działania klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Prowadzi w  Kancelarii postępowania w sprawie uzyskania koncesji na podstawie ustawy prawo energetyczne. Przygotowuje dla klientów Kancelarii najbardziej optymalne modele sprzedaży energii z instalacji OZE dla zakładów przemysłowych zarówno w formule dzierżawy instalacji PV jak i corporate PPA. 

Wybrane publikacje
Drugi termin webinarium „Wytwarzanie i sprzedaż energii z OZE w obiektach komercyjnych”- możliwości i wyzwania.

Uprzejmie informujemy, iż webinarium zaplanowane na 25 maja spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i w ciągu dwóch dni od publikacji limit dostępnych miejsc został wyczerpany!

Data: 12 maja 2023
Webinar „Wytwarzanie i sprzedaż energii z OZE w obiektach komercyjnych – możliwości oraz wyzwania wynikające z przepisów.”

Tym razem tematem spotkania będzie „Wytwarzanie i sprzedaż energii z OZE w obiektach komercyjnych – możliwości oraz wyzwania wynikające z przepisów”.

Data: 9 maja 2023
Ostatni moment na złożenie formularza do URE w sprawie opłaty koncesyjnej

15 kwietnia mija termin złożenia formularza do URE w sprawie opłaty koncesyjnej.

Data: 14 kwietnia 2023
Zapraszamy na konferencję „Corporate PPA w praktyce. Trendy i nowe wyzwania”

Serdecznie zapraszamy na konferencję Prawo energetyczne i regulacje OZE na której prelegentem będzie radca prawny…

Data: 31 marca 2023
Corporate PPA w obiektach komercyjnych i magazynowych

Polecamy lekturze publikację radcy prawnego Grzegorza Mikosa dotyczącą możliwości wdrożenia umów Corporate PPA (CPPA) w obiektach…

Data: 4 listopada 2022
Czy możliwa jest rezygnacja z aukcji OZE ?

Przez ostatnich kilka lat, posiadanie zaświadczenia o wygraniu aukcji OZE otwierało przed osobami rozwijającymi projekty…

Data: 23 sierpnia 2022
Czy MPZP może przewidywać zakaz stosowania w nowych budynkach pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe?

Gdyby niniejszy artykuł powstał kilkanaście miesięcy temu, zająłbym stanowisko, że rada gminy nie jest uprawniona…

Data: 25 lipca 2022
Obowiązek złożenia  do 31 lipca 2022 r. informacji o minimalnej ilości gazu koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów  

  Ryzyko wystąpienia ograniczeń w poborze gazu znacznie zwiększyło się w związku z wojną na Ukrainie….

Data: 24 lipca 2022
Corporate PPA – Korzyści z posiadania koncesji na obrót energią OEE dla wytwórców energii sprzedających energię w modelu Corporate PPA

  Koncesja, czyli… Przyjmuje się, że koncesja jest to akt (w praktyce decyzja administracyjna), którym…

Data: 7 lipca 2022
Specyfika umów o udzielenie gminnych i powiatowych dotacji na ochronę środowiska

W poprzednim artykule omówiłem wymogi, jakie spełnić musi uchwała dotycząca gminnych lub powiatowych dotacji na…

Data: 12 czerwca 2022
Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych na podstawie uchwał regionalnych izb obrachunkowych

Ambitna polityka klimatyczna oraz ochrona powietrza coraz częściej stają się wizytówką włodarzy polskich gmin i…

Data: 7 czerwca 2022
Szkolenie rozpoczęcie obrotu energią elektryczną w Polsce

Grzegorz Mikos radca prawny w naszej naszej Kancelarii  przeprowadził szkolenie dla jednego z zagranicznych inwestorów…

Data: 2 czerwca 2022
Opłata gazowa zastąpi obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod nr UC52 opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy o…

Data: 20 maja 2022
Sprzedaż energii elektrycznej w centrach handlowych, obiektach magazynowych i biurowcach

Poniżej przedstawiamy treść artykułu  Grzegorza Mikosa radcy prawnego w zespole prawa energetycznego Kancelarii, który ukazał…

Data: 3 lipca 2021
Szkolenie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapraszamy Państwa na warsztaty eksperckie „Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw” które odbędzie…

Data: 20 kwietnia 2021