Zespół

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowych Studiów Fintech w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z Kancelarią Raczyński Skalski & Partners współpracuje od 2021 roku. Bierze udział w pracach związanych z obsługą przedsiębiorców z branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz FinTech. Jej zainteresowania koncentrują się w obszarze prawa nieruchomości, prawa umów handlowych oraz prawa rynku kapitałowego, a także we wdrażaniu nowych rozwiązań w działalności podmiotów rynku finansowego. Biegle posługuje się językiem angielskim.