Zespół

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowych Studiów Fintech w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z Kancelarią Raczyński Skalski & Partners współpracuje od 2021 roku. Bierze udział w pracach związanych z obsługą przedsiębiorców z branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz FinTech. Jej zainteresowania koncentrują się w obszarze prawa nieruchomości, prawa umów handlowych oraz prawa rynku kapitałowego, a także we wdrażaniu nowych rozwiązań w działalności podmiotów rynku finansowego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wybrane publikacje
Piątek z DORA: Rozporządzenie DORA – cel i podstawowe założenia

Dnia 14 grudnia 2022 r. Parlament Europejski i Rada (UE) przyjęły Rozporządzenie 2022/2554 w sprawie…

Data: 5 kwietnia 2024
Projekt Ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Postępująca informatyzacja kraju i stały rozwój nowoczesnej gospodarki narzucają dokonanie przeglądu i aktualizacji obowiązujących ram…

Data: 28 marca 2024