Specjalizacje

Obligacje

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie przygotowania emisji obligacji. Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia procesu emisji obligacji – począwszy od analizy możliwości przeprowadzenia emisji oraz jej warunków czy też rozwiązań prawnych w zakresie ustanowienia optymalnych zabezpieczeń, przygotowania warunków emisji obligacji oraz pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa a skończywszy na przydziale obligacji i monitorowaniu wykupienia obligacji przez emitenta od obligatariuszy. Kancelaria świadczy również usługi doradztwa prawnego na rzecz Agentów Emisji oraz dla tzw. administratora Zabezpieczeń/Administratora Hipoteki jak również usługi związane z doradztwem w zakresie egzekwowania obowiązków od tych podmiotów.

Kancelaria reprezentuje obligatariuszy w postępowaniach sądowych, w tym zarówno względem Emitentów Obligacji oraz w relacjach z Administratorami Zabezpieczeń.