Zespół

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego, w szczególności doradzając naszym klientom w procesach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jego zainteresowania obejmują najnowsze inicjatywy legislacyjne Unii Europejskiej, w tym dotyczące usług płatniczych, otwartych finansów, crowdfundingu czy aktywów wirtualnych. Ukończył studia prawnicze z oceną bardzo dobrą na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił pracę magisterską dotyczącą przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do państw trzecich. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał w ramach pobytów stypendialnych w Wielkiej Brytanii na University of Glasgow i Czechach na Uniwersytecie im. T. Masaryka. Jest współautorem opracowań dydaktycznych z zakresu prawa konstytucyjnego, które zostały wydane przez renomowane wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Od stycznia 2024 r. aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W wolnym czasie jest miłośnikiem kolarstwa szosowego i wędrowania po górach. Płynnie włada językiem angielskim.

Wybrane publikacje
Najważniejsze wnioski z projektu ustawy o kryptoaktywach

23 lutego 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o kryptoaktywach…

Data: 22 marca 2024
Rada UE opublikowała teksty kompromisowe nowego pakietu AML/CFT

W dniu 14 lutego 2024 r. Rada UE opublikowała dwa ostateczne teksty kompromisowe stanowiące wynik…

Data: 21 lutego 2024
KNF wezwała małe instytucje płatnicze do przekazania informacji pozasprawozdawczych

W dniu 2 lutego 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) wystosowała do małych instytucji…

Data: 6 lutego 2024
Webinar – Licencjonowanie i obowiązki dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (CASP) w świetle MiCAR.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line dotyczące obowiązków dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (CASP) w…

Data: 23 stycznia 2024
Rada Ministrów rozpoczęła prace nad projektem ustawy o kryptoaktywach

12 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów opublikowano informację o rozpoczęciu…

Data: 15 stycznia 2024
Ukazała się krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Ukazała się krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu W dniu 6 grudnia 2023…

Data: 8 grudnia 2023
Nowy raport FATF dotyczący wykorzystania platform crowdfundingowych w finansowaniu terroryzmu a obowiązki wynikające z prawa unijnego

Crowdfunding (dalej także jako: “finansowanie społecznościowe”) stał się atrakcyjnym sposobem pozyskiwania funduszy na realizację różnorodnych…

Data: 21 listopada 2023