Zespół

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego, w szczególności doradzając naszym klientom w procesach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jego zainteresowania obejmują najnowsze inicjatywy legislacyjne Unii Europejskiej, w tym dotyczące usług płatniczych, otwartych finansów, crowdfundingu czy aktywów wirtualnych. Ukończył studia prawnicze z oceną bardzo dobrą na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił pracę magisterską dotyczącą przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do państw trzecich. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał w ramach pobytów stypendialnych w Wielkiej Brytanii na University of Glasgow i Czechach na Uniwersytecie im. T. Masaryka. Jest współautorem opracowań dydaktycznych z zakresu prawa konstytucyjnego, które zostały wydane przez renomowane wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Od stycznia 2024 r. aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W wolnym czasie jest miłośnikiem kolarstwa szosowego i wędrowania po górach. Płynnie włada językiem angielskim.

Wybrane publikacje
Nowy raport FATF dotyczący wykorzystania platform crowdfundingowych w finansowaniu terroryzmu a obowiązki wynikające z prawa unijnego

Crowdfunding (dalej także jako: “finansowanie społecznościowe”) stał się atrakcyjnym sposobem pozyskiwania funduszy na realizację różnorodnych…

Data: 21 listopada 2023