Aktualności

Rada UE opublikowała teksty kompromisowe nowego pakietu AML/CFT

Kamil Prokopowicz Kamil Prokopowicz Associate
21 lutego 2024
Rada UE opublikowała teksty kompromisowe nowego pakietu AML/CFT

W dniu 14 lutego 2024 r. Rada UE opublikowała dwa ostateczne teksty kompromisowe stanowiące wynik kluczowego etapu prac nad nowym unijnym pakietem legislacyjnym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML/CFT”). Zaproponowane przez instytucje unijne nowe źródła prawa w większości zastąpią istniejące przepisy krajowe, ujednolicając europejski porządek prawny i zwiększając odporność na ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (dalej: „PP i FT”).

Co obejmuje nowy pakiet AML/CFT?

Na nowy pakiet AML/CFT składają się przede wszystkim propozycje:

  1. Rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (dalej: „AMLR„) – link do ostatecznego tekstu kompromisowego;
  2. Dyrektywy w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (dalej: „AMLD6”) – link do ostatecznego teksu kompromisowego.

Oprócz tego nowy pakiet AML/CFT obejmuje także propozycję rozporządzenia ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (dalej: „AMLAR”) oraz rozporządzenie  w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (dalej: „TFR”). Tekst kompromisowy AMLAR nie został jednak jeszcze opublikowany, a TFR weszło już w życie i rozpocznie swoje stosowanie w dniu 30 grudnia 2024 r.

Co przyniosą nowe regulacje?

Istotą AMLR jest to, że będzie ono stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE i zastąpi istniejące ustawy krajowe implementujące przepisy czwartej i piątej dyrektywy AML, w tym polską ustawę z dnia 1 marca 2018 r. Oznacza to, że ​​instytucje obowiązane będą musiały stosować się do tych samych zasad niezależnie od tego, w którym kraju UE działają, co znacznie ułatwi prowadzenie działalności transgranicznej i pozwoli uniknąć ryzyka regulacyjnego związanego z odmienną interpretacją wymogów prawa europejskiego stosowaną przez krajowe organy nadzoru. Kwestie wymagające implementacji zostaną natomiast utrzymane i rozwinięte w AMLD6.

Instytucje unijne, proponując przyjęcie AMLR, dążą także do poprawy i uszczelnienia dotychczasowej regulacji, m.in. rozszerzając listę instytucji obowiązanych. Warto zauważyć, że nowymi instytucjami obowiązanymi staną się handlarze towarami luksusowymi, takimi jak biżuteria, zegarki, samochody, samoloty i jednostki pływające przekraczające określoną wartość. Oprócz tego nowością będzie nałożenie pełnych obowiązków AML/CFT na dostawców platform finansowania społecznościowego (crowdfundingu), pośredników kredytu konsumenckiego i hipotecznego oraz na zawodowe kluby i agentów piłkarskich.

Nowości jest jednak o wiele więcej. W AMLR obejmują one m.in. wprowadzenie maksymalnego limitu dla płatności gotówkowych wynoszącego 10.000 euro. Modyfikacjom uległy także przepisy dotyczące outsourcingu procesów AML/CFT, ustalania beneficjentów rzeczywistych czy stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa. AMLD6 przynosi natomiast zmiany w zakresie dotyczącym weryfikacji informacji przekazywanych do rejestrów beneficjentów rzeczywistych, dostępu do tych rejestrów czy działalności jednostek analityki finansowej.

Kiedy rozpocznie się stosowanie nowego pakietu?

AMLR i AMLD6 staną się teraz przedmiotem głosowania w Parlamencie oraz Radzie UE (ostatecznego zatwierdzenia), po czym zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. AMLR i AMLD6 wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu, a stosowanie większości przepisów (w wypadku AMLD6 rozumianego jako ostateczny termin na implementację) rozpocznie się po upływie trzech lat od dnia wejścia w życie.

Kim jesteśmy?

Kancelaria Raczyński, Skalski & Partners specjalizuje się w doradztwie związanym z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasi prawnicy zapewniają klientom kompleksowe doradztwo związane w szczególności z przygotowaniem procedur zarządzania ryzykiem PP i FT, pomagają w sporządzeniu i aktualizacji wewnętrznych ocen ryzyka oraz wywiązywaniu się wobec organów nadzoru z obowiązków sprawozdawczych. Obsługujemy wszystkie rodzaje instytucji obowiązanych, w tym w szczególności podmioty działające na rynku finansowym, takie jak instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, pośrednicy nieruchomości, dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych czy przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową.

Powiązane

Bezpłatny webinar – „Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej”
21 lutego 2024

Zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar poświęcony ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która wejdzie w życie…

Kamil Prokopowicz Kamil Prokopowicz Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera

    Wybierz listę

    Chcę być informowany e-mailowo informacjach ze strony Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie na podany przeze mnie adres e-mail. Czytaj dalej

    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.