Aktualności

Ukazała się krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Kamil Prokopowicz Kamil Prokopowicz Associate
8 grudnia 2023
Ukazała się krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Ukazała się krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W dniu 6 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „KOR”). Opracowany dokument w pełni zastępuje poprzednią KOR opublikowaną jeszcze w 2019 r. KOR jest kluczowym dokumentem, który instytucje obowiązane powinny uwzględniać w sporządzanej przez siebie ocenie ryzyka. Obowiązek ten wynika wprost z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „UAML”).

Potrzeba wprowadzenia zmian

Jak zauważono to na wstępie nowej wersji KOR, w ostatnich latach na świecie zaszły istotne zmiany zarówno w zakresie zagrożeń, jak i podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Szczególną uwagę zwrócono na istotne zmiany związane z wykorzystywaniem nowych rozwiązań technologicznych w celu popełniania przestępstw finansowych. Odniesiono się także do agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. oraz dynamicznie postępującego rozwoju rynku aktywów wirtualnych mogących powodować nowe zagrożenia.

Obowiązek aktualizacji ocen ryzyka

Jak wynika to z art. 27 ust. 3 UAML instytucje obowiązane mają obowiązek aktualizowania sporządzonej przez siebie oceny ryzyka nie rzadziej niż co 2 lata. Powinny to robić zawsze w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej m.in. w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.

Ustawodawca również wprost przewidział, że taka potrzeba wynika ze zmian wprowadzonych do KOR. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie instytucje obowiązane powinny szczegółowo zapoznać się z nową KOR i ocenić wpływ wprowadzonych zmian na ocenę ryzyka związanego z prowadzoną przez nie działalnością.

Z uwagi na to, że ustawodawca nie określa terminu na przeprowadzenie takiej aktualizacji oceny ryzyka, nie ulega wątpliwości, że stosowna weryfikacja powinna zostać dokonana niezwłocznie. Należy pamiętać przy tym w szczególności, że zgodnie z art. 28 ust. 1 UAML instytucje obowiązane mają obowiązek przekazywania przygotowanej przez siebie oceny ryzyka na każde żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Nowa wersja KOR jest dostępna do pobrania pod niniejszym odnośnikiem (została umieszczona bezpośrednio pod wersją KOR z 2019 r., stąd należy przewinąć otwartą stronę).

____

Kancelaria Raczyński, Skalski & Partners specjalizuje się w doradztwie związanym z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nasi prawnicy zapewniają klientom kompleksowe doradztwo związane w szczególności z przygotowaniem procedur zarządzania ryzykiem PP/FT, pomagają w sporządzeniu i aktualizacji wewnętrznych ocen ryzyka oraz wywiązywaniu się wobec organów nadzoru z obowiązków sprawozdawczych. Obsługujemy wszystkie rodzaje instytucji obowiązanych, w tym w szczególności podmioty działające na rynku finansowym, takie jak instytucje płatnicze, dostawcy usług w zakresie walut wirtualnych czy przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową.

Powiązane

Wywiad z mec. Maciejem Raczyńskim – „Duże zmiany w lombardach” dla Interia Biznes
8 grudnia 2023

Zapraszamy do lektury wywiadu opublikowanego przez portal Interia Biznes, w którym mec. Maciej Raczyński rozmawiał…

Kamil Prokopowicz Kamil Prokopowicz Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera