Aktualności

KNF wezwała małe instytucje płatnicze do przekazania informacji pozasprawozdawczych

Kamil Prokopowicz Kamil Prokopowicz Associate
6 lutego 2024
KNF wezwała małe instytucje płatnicze do przekazania informacji pozasprawozdawczych

W dniu 2 lutego 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) wystosowała do małych instytucji płatniczych (dalej: „MIP”) pismo wzywające do wypełnienia tzw. formularza pozasprawozdawczego badania działalności MIP. Załączony do pisma formularz został sporządzony w formacie .xlsx i obejmuje trzy poprzednie lata działalności MIP: 2021, 2022 oraz 2023.

Dane zbierane przez KNF za pośrednictwem formularza wykraczają poza dane standardowo przekazywane do KNF w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych nałożonych na MIP w odpowiednich przepisach ustawy o usługach płatniczych (dalej: „UUP”). Jako podstawę prawną swojego działania KNF przytoczyła art. 102 ust. 1 i 2 w zw. z art. 117s ust. 2 i 3 w zw. z art. 100 UUP.

Jak poinformowała ogólnie KNF, zgromadzone za pośrednictwem formularza dane posłużą do realizacji zadań KNF związanych z nadzorem nad działalnością MIP w zakresie stosowania przepisów UUP, w tym oceny sytuacji finansowej MIP, identyfikacji wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażona jest MIP oraz jakości zarządzania MIP, w tym systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.

Przekazany przez KNF formularz wyróżnia dziewięć rubryk tematycznych, z których każda posiada odrębne podkategorie. Dane podlegające przekazaniu do KNF dotyczą:

 1. danych finansowych MIP (suma bilansowa, przychody ze sprzedaży);
 2. oszustw wewnętrznych (liczba zidentyfikowanych oszustw, wartość strat poniesionych w związku z oszustwami);
 3. zatrudnienia (m.in. dane dot. nawiązania i ustania stosunku pracy, stosunku B2B);
 4. outsourcingu (liczba umów outsourcingowych, wydatki wynikające z umów outsourcingowych);
 5. podoutsourcingu (liczba aktywnych umów outsourcingowych, w których występuje podoutsourcing);
 6. reklamacji lub innych wystąpień skierowanych do dostawcy (liczba reklamacji i innych wystąpień, wartość uwzględnionych roszczeń);
 7. postępowań administracyjnych wszczętych z urzędu (liczba postępowań wszczętych, zakończonych, postępowań w toku);
 8. sporów sądowych (liczba sporów rozpoczętych, zakończonych, sporów w toku);
 9. złożoności usług (usługi transgraniczne, działalność związana z walutami oraz walutami wirtualnymi, usługi kontraktów CFD, ETF, pośrednictwo pożyczkowe i kredytowe, pożyczki walutowe, odroczone płatności – BNPL, działalność crowdfundingowa nieobjęta rozporządzeniem 2020/1503, wydawanie pozabankowych kart kredytowych, faktoring/mikrofaktoring, inne działalności dodatkowe).

Termin na przesłanie do KNF wypełnionego formularza jest krótki – upływa on w dniu 23 lutego 2024 r. Preferowanym przez KNF sposobem otrzymania wypełnionego formularza jest przesłanie go za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. W wyjątkowych sytuacjach formularze mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku zabezpieczonego hasłem) na adres email: dbr@knf.gov.pl.

W wypadku napotkania jakichkolwiek trudności z wypełnieniem formularza sprawozdawczego serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

____

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie regulacji finansowych. Obsługujemy instytucje płatnicze i inne podmioty działające na rynku FinTech, w tym w szczególności reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie uzyskania zezwoleń na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP) oraz uzyskania wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP). Przygotowujemy dla naszych klientów wszelkie wymagane prawem procedury wewnętrzne, doradzamy w bieżącej działalności operacyjnej, w tym pomagamy wywiązywać się ze wszelkich obowiązków sprawozdawczych względem organów nadzoru.

5/5 - (1 vote)

Powiązane

PUBLIKACJA MEC. MACIEJA RACZYŃSKIEGO DLA WYDAWNICTWA WOLTERS KLUWER POLSKA (LEX BANKI)
6 lutego 2024

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w LEX Banki dostępny jest już komentarz praktyczny „Zasady udzielania pożyczek…

Kamil Prokopowicz Kamil Prokopowicz Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera

  Wybierz listę

  Chcę być informowany e-mailowo informacjach ze strony Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie na podany przeze mnie adres e-mail. Czytaj dalej

  Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.