Specjalizacje

Obsługa prawna crowdfundingu

Crowdfunding to obecnie jedna z kluczowych specjalizacji naszej kancelarii będąca odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację przedsięwzięć gospodarczych. Nasze doradztwo w zakresie crowdfundingu łączymy z doświadczeniem i wiedzą praktyczną pozyskaną w ramach usług świadczonych na rzecz podmiotów z innych dynamicznie rozwijających się branż rynku finansowego, w tym branży płatniczej i pożyczkowej. Od kilku lat z sukcesami doradzamy jednemu z największych w Europie dostawców platformy bazującej na modelu crowdfundingu pożyczkowego (dłużnego).

W ostatnim czasie praktyka naszej kancelarii w obszarze finansowania społecznościowego skupia się w szczególności na doradztwie we wdrożeniu rozporządzenia 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (ECSPR) oraz ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym. Z zaangażowaniem reprezentujemy klientów w procesach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), projektujemy i analizujemy wykorzystywane modele biznesowe i doradzamy w istniejących sporach sądowych.

Nasze usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze finansowania społecznościowego mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Analiza wymogów regulacyjnych

  Dokonujemy szczegółowej analizy modeli biznesowych naszych klientów pod względem wymogów regulacyjnych istniejących zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Projektujemy i optymalizujemy wykorzystywane konstrukcje prawne z uwzględnieniem różnych modeli finansowania społecznościowego – crowdfunding inwestycyjny (udziałowy), dłużny lub donacyjny. Doradzamy podmiotom integrujących działalność crowdfundingową z innego rodzaju aktywnościami biznesowymi, w tym działalnością płatniczą oraz pożyczkową.

 2. Przygotowanie umów i regulaminów

  Przygotowujemy wewnętrzną dokumentację naszych klientów obejmującą różnego rodzaju regulaminy i procedury wewnętrzne, w tym programy działalności, procedury kontroli wewnętrznej, opisy ostrożnościowych środków ochrony, procedury outsourcingowe, polityki ochrony danych osobowych oraz wiele innych. Oprócz tego przygotowujemy dokumentację umowną, w tym warunki oferty finansowania społecznościowego, umowy publikacji projektu na platformie finansowania społecznościowego, umowy pożyczki itd.

 3. Postępowania licencyjne

  Reprezentujemy naszych klientów w procesach licencyjnych toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego. Nasze działania obejmują przygotowanie wniosku, w tym wszelkiej dokumentacji wewnętrznej oraz dokumentów dotyczących wspólników i organów wnioskodawcy, audyt przedsiębiorstwa, wymianę pism z KNF przez cały okres trwania postępowania oraz wszelkie inne niezbędne aktywności konieczne do rozpoczecia działalności operacyjnej.

 4. Obowiązki nadzorcze

  Pomagamy naszym klientom w wypełnianiu bieżących obowiązków nadzorczych nałożonych na dostawców usług finansowania społecznościowego, w tym obejmujących przesyłanie organom nadzoru wszelkich danych statystycznych i sprawozdań, a także udzielanie odpowiedzi na kierowane wezwania do przedstawienia niezbędnych dokumentów lub wyjaśnień. Reprezentujemy naszych klientów w prowadzonych kontrolach oraz bierzemy udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi zmierzających do wzruszenia decyzji wydanych przez organy nadzoru.

 5. Spory sądowe i windykacja

  Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesach sądowych toczących się pomiędzy dostawcami platform finansowania społecznościowego, właścicielami projektów oraz indywidualnymi inwestorami. Sporządzamy i wnosimy do sądów pozwy, w tym w szczególności pozwy o zapłatę i domagamy się uznania umów lub części ich postanowień za nieważne. Działaniami sądowymi w naszej kancelarii zajmuje się odrębny dział financial litigation posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów na rynku finansowym.

 6. Pozyskiwanie kapitału

  Doświadczenia naszej kancelarii w zakresie crowdfundingu obejmują nie tylko reprezentację dostawców usług finansowania społecznościowego. Od wielu lat sprawnie doradzamy także podmiotom poszukujących alternatywnych i innowacyjnych sposobów finansowania działalności gospodarczej. Naszą praktykę w tym zakresie opieramy na wieloletnim doświadczeniu w doradztwie na rzecz firm typu „start-up“ w kontaktach z funduszami venture capital. Dostrzegamy, że doradztwo prawne jest nie mniej istotne także dla właścicieli projektów finansowanych społecznościowo.

 7. Szkolenia i edukacja

  Organizujemy szkolenia, dostosowane do potrzeb klientów, dotyczące najnowszych trendów, regulacji i praktyk w dziedzinie finansowania społecznościowego. Pomagamy obsługiwanym przez nas podmiotom zdobywać wiedzę, konieczną by skutecznie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się środowisku prawnym. Informujemy m.in. jak na wykorzystywany model crowdfundingu wpływają zmiany prawne w obszarze prawa instrumentów finansowych, pożyczek czy chociażby zabezpieczania wierzytelności.

Raczyński Skalski & Partners gwarantuje rzetelną obsługę prawną w zakresie crowdfundingu

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners z zaangażowaniem i pasją śledzi zmiany prawne zachodzące w obszarze finansowania społecznościowego. Naszymi głównymi celami są: zapewnienie klientom pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, skuteczne uzyskanie niezbędnych zezwoleń na świadczenie usług finansowania społecznościowego oraz dbanie o transparentne relacje z organami nadzoru na wszystkich etapach prowadzenia działalności operacyjnej. Istotą naszego doradztwa jest dążenie do dobrego zrozumienia potrzeb naszych klientów i zaproponowanie rozwiązań prawnych, które będą z jednej strony bezpieczne i skuteczne, a z drugiej nie będą stanowiły nadmiernych obciążeń biznesowych.