Specjalizacje

Obsługa prawna crowdfundingu

Crowdfunding to jedna z najmłodszych specjalizacji naszej kancelarii będąca odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku w zakresie finansowania społecznościowego, które szturmem zdobywa krajowy rynek. Platformy crowdfundingowe służą do realizacji procesów, w których osoby biorące udział w procesie inwestycyjnym dostarczają kapitału w zamian za oferowane przez podmiot akcje lub udziały danej spółki. W zależności od wielu czynników, działalność prowadzona przy użyciu platform crowdfundingowych może wymagać posiadania przez jej operatora zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, bądź też mieścić się w granicach swobody działalności gospodarczej.

 Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwo prawne w procesie stworzenia platformy crowdfundingowej będącej podstawą dla możliwości prowadzenia legalnej działalności biznesowej, w tym w szczególności doradztwo prawne w zakresie procesu pozyskiwania inwestorów, nadzór procesu wstępowania inwestorów do spółek, przeprowadzenie procesu związanego z emisją i objęciem akcji jak również wyjścia inwestorów z inwestycji
  • doradztwo prawne w zakresie dostosowania działalności platform crowdfundingowych do aktualnego otoczenia regulacyjnego, w tym w szczególności w zakresie rozporządzenia UE w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw oraz wytycznych KNF dotyczących funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego

Dodatkowo Kancelaria świadczy usługi związane m.in. z:

  • zapewnieniem zgodności materiałów marketingowych i dokumentów publikowanych przez platformę oraz emitentów z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz wytycznymi KNF
  • realizacją zmian w strukturze spółek (wszelkie zmiany danych w zakresie: wspólników, członków zarządu oraz wszelkich innych danych podlegających zgłoszeniu do KRS)
  • doradztwem prawnym związanym z procesami przekształcenia spółek, ich likwidacji lub restrukturyzacji czy upadłości;
  • negocjowania umów między wspólnikami, „aniołami biznesu” oraz funduszami;
  • stałej obsługi prawnej dla podmiotów typu „Start-up”