News

News

We gladly share our expertise and experience. We monitor regulatory changes on an on-going basis and prepare legal alerts for our Clients. Feel free to browse through and subscribe to our newsletter.

27 February 2020

Miło nam poinformować iż zespół pomocy publicznej i funduszy UE Kancelarii pod kierownictwem mec. Kacpra…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
17 February 2020

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
11 February 2020

Na podstawie nowelizacji ustawy OZE z 2019 r. przedsiębiorcy uzyskali możliwość uzyskania statusu prosumenta oraz…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
7 February 2020

Zarządca Rozliczeń S.A. pod adresem https://deminimis.zrsa.pl udostępnił wniosek o udzielnie pomocy de minimis z tytułu wzrostu cen…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
2 February 2020

W zakładce referencje znajdą Państwo referencje od Klienta dla którego uzyskalismy koncesję na obrót paliwami…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
17 January 2020

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz nowego Rozporządzenia w sprawie…

kancelaria prawo energetyczne
17 January 2020

Miło nam poinformować, iż prawnikom kancelarii udało się doprowadzić do umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego przez…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
16 August 2019

W dniu 12 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa…

Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner