Aktualności

Ważne – do 31 października 2016 możliwość wykorzystania posiadanych audytów efektywności energetycznej do wypełnienia nowego obowiązku.

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
16 października 2016
Ważne – do 31 października 2016 możliwość wykorzystania posiadanych audytów efektywności energetycznej do wypełnienia nowego obowiązku.

W nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej na określoną kategorię przedsiębiorców nałożony został obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art 51 ustawy o efektywności energetycznej przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.) a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej istnieje jednak możliwość wykorzystania dotychczas posiadanych audytów jeżeli sporządzone zostały nie wcześniej niż przed 5 grudnia 2012oraz spełniają wymagania, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej, to na mocy art. 51 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej – taki audyt uznaje się za audyt energetyczny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej– czyli nie ma potrzeby sporządzania dodatkowego audytu i jest możliwość wykorzystania „starego” audytu na potrzeby spełnienia ww. obowiązku.

W celu uznania dotychczas posiadanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa należy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej tj.do dnia 31 października 2016 zawiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, dołączając do zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Powiązane

Kary za niestosowanie ograniczeń w poborze energii w okresie 20 stopnia zasilania- Prezes URE wszczyna postępowania wobec odbiorców energii.
16 października 2016

Zgodnie z zapowiedziami powołany przez Prezesa URE zespół kontrolny podjął działania sprawdzające czy odbiorcy energii elektrycznej…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera