Aktualności

Kary za niestosowanie ograniczeń w poborze energii w okresie 20 stopnia zasilania- Prezes URE wszczyna postępowania wobec odbiorców energii.

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
7 lipca 2016
Kary za niestosowanie ograniczeń w poborze energii w okresie 20 stopnia zasilania- Prezes URE wszczyna postępowania wobec odbiorców energii.

Zgodnie z zapowiedziami powołany przez Prezesa URE zespół kontrolny podjął działania sprawdzające czy odbiorcy energii elektrycznej stosowali się w sierpniu 2015 r. do ograniczeń w poborze energii – tzw. 20 stopnia zasilania.

Jak wynika z dostępnych nam informacji, już kilkudziesięciu odbiorców energii elektrycznej otrzymało zawiadomienia o wszczęciu przez Prezesa URE postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ograniczenia w poborze energii elektrycznej wprowadzone w sierpniu 2015 r. dotyczyły największych odbiorców, których określona moc umowna wynosiła powyżej 300 kW. Okazuje się, że odbiorcy energii którzy już ponieśli znaczne straty finansowe w wyniku wprowadzenia w sierpniu 2015 r. ograniczeń w poborze energii elektrycznej mogą teraz zostać dodatkowo ukarani.

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne – art. 56 ust. 1 pkt 3a – Prezes URE może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 15% wartości przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym za niestosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3 ustawy prawo energetyczne. Ponadto, Prezes URE (niezależnie od kary nałożonej na przedsiębiorstwo) może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w wysokości nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że w wielu przypadkach Prezes URE wszczął postępowania administracyjne nawet w sytuacji nieznacznego przekroczenia poboru mocy i to tylko w początkowych godzinach. Zastanawiające jest tak rygorystyczne podejście regulatora, szczególnie, że wcześniejsze ograniczenia w poborze energii elektrycznej miały miejsce w latach osiemdziesiątych i tym samy większość przedsiębiorstw tak naprawdę pierwszy spotkała się z taką sytuacją.

Warto jednak podkreślić, że istnieją pewne wątpliwości czy ustawa prawo energetyczne pozwala Prezesowi URE na wymierzenia kary pieniężnej określonej w art. 56 ust. 1 pkt 3a w przypadku przekroczenie ograniczeń w poborze energii elektrycznej wprowadzonych przez PSE w dniu 10 sierpnia 2016 r. Wydaje się jednak, że stanowisko URE w tym zakresie jest odmienne aniżeli literalne brzmienie przepisów ustawy prawo energetyczne. Najpewniej wątpliwości te zostaną rozstrzygnięte dopiero w orzecznictwie sadów na skutek odwołań od decyzji Prezesa URE nakładających kary.

Miejmy nadzieje, że głównym celem działań Prezesa URE nie będą kary finansowe a raczej będzie nim cel prewencyjny oraz uczulenie przedsiębiorców, by w przypadku wprowadzenia kolejnych ograniczeń w poborze energii elektrycznej ściśle stosowali się do poleceń służb dyspozytorskich. Jako, że widmo 20 stopnia zasilania jest również całkiem realne w tym roku– szczególnie w świetle sytuacji z końca czerwca 2016 r. oraz obecnych wyłączeń bloków Elektrowni Kozienice, warto zastanowić się nad wdrożeniem wewnętrznych procedur na wypadek wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej.

Radca prawny Kacper Skalski 
Magdalena Żurowska

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu – kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych będących członkami Towarowej Giełdy Energii związane z nowelizacją ustawy o giełdach towarowych
7 lipca 2016

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera