Aktualności

URE wszczyna postępowania w zakresie nie stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
25 grudnia 2018
URE wszczyna postępowania w zakresie nie stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii

W ostatnich dniach Prezes URE rozsyła do przedsiębiorców  kolejną partię zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z podejrzeniem  naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii. Postępowania administracyjne dotyczą sytuacji wprowadzenia w sierpniu 2015 r. tzw. 20 stopnia zasilania. Urząd Regulacji Energetyki po zebraniu danych pomiarowych od operatorów systemów dystrybucyjnych wstępnie zidentyfikował przedsiębiorców, którzy mogli nie stosować się do obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii. URE w pismach kierowanych do przedsiębiorców w szczególności wzywa do przedstawienie umowy dystrybucyjnej lub umowy kompleksowej oraz kopii planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, obowiązującego w okresie wprowadzenia ograniczeń w sierpniu 2015 r. wraz z kopią pisma, którym OSD przesłał ww. plan. Dokumenty te są o tyle istotne gdyż pozwalają URE ustalić skalę ewentualnego naruszenia obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii. Dodatkowo do wezwań URE załączane są dane godzinowe wskazujące na potencjalne godziny poboru energii  w których przedsiębiorca nie stosował się do obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii. Przedsiębiorca, który otrzymał z URE zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku podejrzeniem naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii powinien przedstawić  URE ww. dokumenty oraz jeżeli faktycznie wystąpiły naruszenia przygotować argumentację faktyczną i prawną uzasadniającą wystąpienie przekroczeń poboru energii. W szczególności warto przedstawić URE informacje kiedy przedsiębiorca dowiedział się o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, w jaki sposób zareagował oraz jakie środki zostały wprowadzone na zakładzie w celu zastosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii. Warto również sprawdzić czy dane godzinowe przekazane przez URE o zużyciu energii wskazujące na przekroczenie poboru mocy są zgodne z danymi pomiarowymi posiadanymi przez przedsiębiorcę. Z naszego doświadczenia wynika, że czasem dane te nie odpowiadają rzeczywistemu poziomowi poboru mocy. Przygotowanie właściwej odpowiedzi na zawiadomienie URE o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku podejrzeniem  naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii jest o tyle ważne, że URE na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3a ustawy prawo energetyczne ma możliwość wymierzenia kary pieniężnej do wysokości 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Powiązane

Kary za niestosowanie ograniczeń w poborze energii w okresie 20 stopnia zasilania- Prezes URE wszczyna postępowania wobec odbiorców energii.
25 grudnia 2018

Zgodnie z zapowiedziami powołany przez Prezesa URE zespół kontrolny podjął działania sprawdzające czy odbiorcy energii elektrycznej…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera