Aktualności

Radca prawny Kacper Skalski mianowany ekspertem ds. pomocy publicznej dla projektów OZE

12 grudnia 2017
Radca prawny Kacper Skalski mianowany ekspertem ds. pomocy publicznej dla projektów OZE

Miło nam poinformować, iż kompetencje radcy prawnego Kacper Skalskiego z zakresu energetyki oraz pomocy publicznej udzielanej na projekty energetyczne w tym projekty instalacji OZE,zostały docenione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu 6 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 49/2246/17 w sprawie wpisu Kacpra Skalskiego do Wykazu ekspertów do oceny merytorycznej projektów Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów

Radca prawny Kacper Skalski od ponad 10 lata specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa energetycznego dla przedsiębiorstw energetycznych, spółek obrotu, sprzedawców energii, gazu ziemnego, oraz odbiorców energochłonnych i przemysłowych. Zapewnia beneficjentom pomocy publicznej usługi prawne oraz reprezentację w sporach z podmiotami udzielającymi pomocy, w szczególności w zakresie wymierzenia korekty finansowej lub zwrotu dofinansowania. Sporządził szereg opinii prawnych w zakresie występowania pomocy publicznej, dopuszczalności pomocy publicznej, dokapitalizowania ze środków publicznych jako pomocy publicznej tzw. Test Prywatnego Inwestora, pomocy de minimis, rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych jako pomocy publicznej, kumulacji pomocy publicznej i funduszy UE, naruszenia zasady trwałości projektów z dofinansowaniem unijnym oraz pomocą publiczną.

Powiązane

Ministerstwo Energii nie planuje zakupu energii odnawialnej w 2018 r.
12 grudnia 2017

Jak wynika z opublikowanego na stronach RCL projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości…

Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera