Aktualności

Podwyżki cen energii, pismo informujące o podwyżce energii – co zrobić?

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
5 września 2018
Podwyżki cen energii, pismo informujące o podwyżce energii – co zrobić?

Od pewnego czasu wielu sprzedawców energii wysyła do przedsiębiorców pisma informujące o podwyżce cen energii lub rozwiązaniu umowy sprzedaży energii.  Pisma o podwyżce cen energii wysyłają m.in. tacy sprzedawcy energii jak Energia dla Firm, Pulsar Energia, Elektrociepłownia Andrychów, Corrente, PEGAZ Polska Energia i Gaz.

ZOBACZ TEŻ NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA RZĄDOWE W ZAKRESIE PODWYŻEK CEN ENERGII – TZW. USTAWA PRĄDOWA, SPRAWDŹ KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

[:pl]Ustawa prądowa – prawo do renegocjacji i obniżki cen energii elektrycznej[:]

Co zrobić jeżeli dostaniemy pismo o podwyżce cen energii?

O tym czy dopuszczalna jest podwyżka cen energii decydują zapisy umowy. Cześć umów zawiera postanowienia umożliwiające podwyżki cen energii w określonych przypadkach i niestety może się okazać, iż przedsiębiorca który otrzymał pismo o podwyżce cen energii nie będzie miał możliwości kwestionowania takiej podwyżki. W części przypadków które znamy, w umowach sprzedaży energii znajdują się szczegółowe klauzule umowne umożliwiające zmiany ceny energii ale nie zawsze pokrywają się one z przesłankami wskazanymi w piśmie sprzedawcy energii zawierającym informacje o podwyżce cen energii. W takiej sytuacji przedsiębiorca, który otrzymał pismo o podwyżce cen energii może kwestionować podstawy do wprowadzenia podwyżki cen energii. Warto również sprawdzić czy umowa sprzedaży energii elektrycznej nie zawiera uprawnienia do rozwiązania umowy w przypadku podwyżki cen energii ale uprawnienie to finalnie może nic nie dać bo przedsiębiorca zawierajc nową umowę sprzedaży energii i tak będzie musiał zapłacić dużo wyższą cenę niż cena za energie u obecnego sprzedawcy. Po prostu obecne ceny rynkowe są o ponad 50% wyższe niż w większości umów zawartych w latach ubiegłych. Są również przypadki w których sprzedawcy energii, ze względu na brak klauzul umownych umożliwiających podwyżki cen energii powołują się na nadzwyczajną zmianę stosunków określoną w art. 357 (1) kodeksu cywilnego. Warto pamiętać, że zarówno w przypadku powołania się na klauzule umowne czy też na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków prawnych to sprzedawca energii musi wykazać spełnienie przesłanek umożliwiających podwyżkę cen energii. W przypadku kwestionowania przez przedsiębiorcę podwyżki cen energii to zawsze sąd rozstrzygnie czy podwyżka cen energii została wprowadzona zgodnie z umową lub przepisami kodeksu cywilnego.  

Co zrobić jeżeli dostaniemy pismo o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej?

Część sprzedawców przesyła pisma informujące o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub zakończeniu działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne jako sprzedawcy energii elektrycznej. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy jak najszybciej znaleźć nowego sprzedawcę energii elektrycznej, gdyż po zgłoszeniu rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z obecnym sprzedawcą do operatora systemu dystrybucyjnego, odbiorca przechodzi na tzw. sprzedaż rezerwową w ramach której ceny energii są wyższe o prawie 150% niż ceny rynkowe. Jednocześnie należy ocenić, czy rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę odbyło się zgodnie z zapisami umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jeżeli w ocenie przedsiębiorcy dotychczasowy sprzedawca naruszył zapisy umowy sprzedaży energii rozwiązując umowę, to taki przedsiębiorca ma możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. Kwotę odszkodowania łatwo będzie wyliczyć, gdyż będzie to różnica pomiędzy nową a dotychczasową ceną.

Podsumowując, w każdym przypadku otrzymania pisma informującego o podwyżce cen energii lub rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej, warto sprawdzić czy zapisy umowy sprzedaży energii umożliwiają taką podwyżkę lub rozwiązanie umowy. To zawsze po stronie sprzedawcy energii istnieje obowiązek wykazania spełnienia tych przesłanek. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy nie zawsze muszą się zgadzać na wprowadzenie takich podwyżek i finalnie to zawsze sąd oceni zasadność wprowadzenia podwyżki cen energii.

W przypadku gdy mają Państwo wątpliwości co do zasadności wprowadzenia podwyżek cen energii prosimy o kontakt kancelaria@rsplegal.pl 

Powiązane

Ustawa prądowa – prawo do renegocjacji i obniżki cen energii elektrycznej
5 września 2018

W dniu 29 grudnia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera