Aktualności

Ustawa prądowa – prawo do renegocjacji i obniżki cen energii elektrycznej

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
29 grudnia 2018
Ustawa prądowa – prawo do renegocjacji i obniżki cen energii elektrycznej

W dniu 29 grudnia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie „ ustawą prądową”). Obecnie oczekuje ona na podpis prezydenta i publikację w dzienniku ustaw jednakże jej przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Ustawa prądowa będzie miała znaczący wpływ na działalność zarówno sprzedawców jak i odbiorców energii. Jednym z głównych uprawnień które nabędą odbiorcy energii będzie możliwość renegocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej prowadząca do obniżki cen energii.

Warto też wspomnieć, że odbiorcy którzy płacą za energię na podstawie taryfy lub generalnego cennika nie muszą renegocjować swoich umów. W przypadku odbiorców pozostających na taryfie lub generalnym cenniku obniżka cen zgodnie z art. 5 ustawy prądowej będzie następować poprzez brak podwyżki cen w taryfie (nie zostanie wprowadzona nowa taryfa z wyższymi stawkami) i będzie stosowana dotychczasowa taryfa z 2018 r.  lub też obniżka cen energii nastąpi poprzez obniżenie cennika energii do poziomów cenowych z 30 czerwca 2018 r. 

Poniżej przedstawiamy jakie warunki zgodnie z ustawą prądową muszą być spełnione by odbiorca miał prawo obniżyć ceny energii elektrycznej.

Kto może skorzystać z prawa do obniżenia cen energii?

Zgodnie z art. 6 ustawy prądowej odbiorca energii (zarówno odbiorca w gospodarstwie domowym jak i odbiorca biznesowy) będzie miał uprawnienie do renegocjacji i obniżki cen w zawartych już umowach sprzedaży energii. Czyli możliwość skorzystania z obniżki cen energii dotyczy co do zasady każdej kategorii odbiorców po spełnieniu poniższych warunków.

Jednakże warto podkreślić, iż nie wszyscy odbiorcy energii będą mogli skorzystać z prawa do obniżenia ceny energii.

Zgodnie z art. 6 ustawy prądowej ceny energii mogą być obniżone tylko w:

  1. umowach sprzedaży energii zawartych po 30 czerwca 2018 (nowe umowy) lub przedłużeniach obecnych umów sprzedaży energii (przedłużenia umów) oraz
  2. jeżeli przedłużenia umów sprzedaży energii zawierają ceny wyższe niż ceny w poprzednio obowiązującej umowie, albo
  3. jeżeli nowe umowy sprzedaży energii (odbiorca nie był dotychczas klientem danego sprzedawcy energii) zawierają ceny wyższe niż ceny z cennika obowiązującego w u danego sprzedawcy energii na dzień 30 czerwca 2018 r.

Biorąc powyższe pod uwagę odbiorca energii musi sprawdzić kiedy zawarł umowę sprzedaży energii lub aneks przedłużający umowę sprzedaży energii a następnie sprawdzić jaki był poziom cen w cenniku sprzedawcy obowiązującym na dzień 30 czerwca 2018 r. Jeżeli umowa lub aneks były zawarte po 30 czerwca 2018 oraz ceny w umowie/aneksie są wyższe niż ceny w cenniku sprzedawcy energii na dzień 30 czerwca 2018 r. to taki odbiorca będzie uprawniony do skorzystania z obniżki cen energii.

W wyniku renegocjacji ceny w umowach sprzedaży energii (zarówno tych przedłużonych jak i nowych umowach) nie mogą być wyższe niż ceny z cennika obowiązującego w danej spółce obrotu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Sprzedawca energii ma obowiązek zmiany warunków do 1 kwietnia 2019 r. jednakże obniżenie cen energii ma nastąpić począwszy od 1 stycznia 2019 r. W przypadku gdy do czasu zawarcia aneksu obniżającego ceny energii wystawiona została faktura zawierająca wyższe ceny to powinna ona następnie zostać skorygowana przez sprzedawcę energii.

Powiązane

Kacper Skalski dla Dziennika Gazeta Prawna o podwyżkach cen energii dla odbiorców
29 grudnia 2018

Polecamy lekturze artykuł  radcy prawnego Kacpra Skalskiego dotyczący podwyżek cen energii, który ukazał się w…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera