Aktualności

Ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
21 września 2016
Ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Prezes URE 22 września 2016 r. ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. 

Ogłoszony przez Prezesa URE Przetarg stanowi ostatnią szansę dla przedsięwzięć efektywności energetycznej, które zostały zrealizowane po 1 stycznia 2011 r. a 1 stycznia 2014 r. gdyz nowa ustawa o efektywności energetycznej  z dnia 20 maja 2016 r. nie przewiduje wsparcia dla projektów zrealizowanych do 1 stycznia 2014 r. 

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
  2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
  3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Oferty przetargowe w jednym egzemplarzu należy składać w terminie do 21 października 2016 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/3121,Ogloszenie-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-12016-w-sprawie-przetargu-na-w.html

Powiązane

Kolejna luka w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy odbiorcy przemysłowi znowu zostaną poszkodowani?
21 września 2016

Po sytuacji, która miała miejsce po publikacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa OZE),…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera