Aktualności

Kolejna luka w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy odbiorcy przemysłowi znowu zostaną poszkodowani?

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
7 września 2015
Kolejna luka w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy odbiorcy przemysłowi znowu zostaną poszkodowani?

Po sytuacji, która miała miejsce po publikacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa OZE), w której ze względu na krótki termin na złożenie wniosków(14 dni), część przedsiębiorców została pozbawiona możliwości skorzystania z nowych ulg, ustawodawca szykuje odbiorcom przemysłowym kolejne utrudnienia, tym razem przy składaniu wniosków na rok 2016.

W toku prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia określającego zasady obliczania wskaźnika energochłonności, Prezes URE słusznie zasygnalizował, że w chwili obecnej występuje luka prawna w przepisach ustawy OZE, określających zasady obliczania wskaźnika na rok 2016.

Celem przypomnienia, wartość wskaźnika energochłonności warunkuje przyznanie ulgi w zakresie obowiązku przedstawienie do umorzenia świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Bez zasad obliczania wskaźnika energochłonności przygotowanie wniosku o przyznanie statusu odbiorcy przemysłowego jest niemożliwe.

Jak powstała luka w przepisach ustawy OZE?

Ministerstwo Gospodarki określiło, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. tym samym, określi zasady obliczania wskaźnika energochłonności na potrzeby uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2017.

Natomiast obecny art. 188 Ustawy OZE ani żaden inny przepis tej ustawy nie określa sposobu obliczania wskaźnika energochłonności na potrzeby uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2016.

Oznacza to, że w chwili obecnej odbiorcy przemysłowi nie znają podstaw prawnych oraz zasad obliczenia wskaźnika energochłonności dla oświadczeń które muszą złożyć Prezesowi URE najpóźniej do 30 listopada 2015 r.

Co teraz?

Miejmy nadzieje, że zgodnie z uwagami Prezesa URE Ministerstwo Gospodarki odpowiednio zmieni projekt rozporządzenia tak by jego zapisy stosowały się do wniosków o udzielenie statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2016. Nawet jeżeli projekt rozporządzenia zostanie poprawiony to odbiorcy przemysłowi znowu zostaną postawieni w sytuacji, w której do ostatniej chwili przed złożeniem wniosków nie będą znali warunków ich przygotowania.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontakt:
kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE)
7 września 2015

Ministerstwo Gospodarko przygotowało oraz skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co ciekawe…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera