Aktualności

Obowiązek zmiany koncesji paliwowych w tym koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC

kancelaria prawo energetyczne
17 stycznia 2020
Obowiązek zmiany koncesji paliwowych w tym koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz nowego Rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Powyższe akty prawne wprowadzają zmiany w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych (nie tylko koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC), wynikające w szczególności ze zmiany definicji paliw ciekłych. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem, do wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu włączono paliwa ciekłe o nowych kodach CN.

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne wprowadziła obowiązek złożenia wniosku o zmianę koncesji (w tym w szczególności koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC) w zakresie zmienionych definicji, zaś w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność w zakresie paliw, które dotychczas nie były objęte obowiązkiem koncesyjnym, konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie odpowiedniej koncesji lub rozszerzenie zakresu aktualnej koncesji. Termin na złożenie wniosków do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji przez przedsiębiorstwa działające w obszarach wytwarzania, magazynowania, przeładunku, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami ciekłymi upływa po 3 miesiącach od daty wejścia w życie Rozporządzenia, tj. w dniu 1 marca 2020 r.

Jeśli podmiot zobowiązany do zmiany lub uzyskania koncesji paliwowej, nie złoży stosownego  wniosku w określonym terminie, będzie to równoznaczne z prowadzeniem przez niego działalności bez koncesji, a to z kolei będzie powodować nałożenie przez Prezesa URE kary pieniężnej.

Powyższe obowiązki dotyczą także przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów przywożących.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ustaleniu czy Państwa koncesja wymaga zmiany, lub czy konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o udzielenie koncesji, pozostajemy do dyspozycji.

5/5 - (1 vote)

Powiązane

Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC – kluczowe warunki URE
17 stycznia 2020

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC), co do zasady wymagana…

kancelaria prawo energetyczne
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera