Aktualności

Obowiązek złożenia  do 31 lipca 2022 r. informacji o minimalnej ilości gazu koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów

kancelaria prawo energetyczne
24 lipca 2022
Obowiązek złożenia  do 31 lipca 2022 r. informacji o minimalnej ilości gazu koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów

Ryzyko wystąpienia ograniczeń w poborze gazu znacznie zwiększyło się w związku z wojną na Ukrainie. W związku z tym, nie warto zaniedbywać obowiązków służących zabezpieczeniu podstawowych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia w gaz.

Przypominamy, że zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym:

Do dnia 31 lipca każdego roku odbiorcy objęci planami wprowadzania ograniczeń informują właściwego operatora, do którego sieci są przyłączeni, o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10. stopniu zasilania.

Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.

Skutki nieprzekazania ww. informacji reguluje § 7 ust. 8 ww. Rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że w przypadku odbiorcy, który nie przekaże w terminie informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy, a który w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, realizował pobór, za ilość gazu ziemnego, o której mowa w ust. 5, przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.

Operatorzy uprawnieni są do weryfikacji przedstawionych informacji.

Podstawy prawne:

art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

7 ust. 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Zobacz także: pkt 8.2.2 oraz pkt 28.3.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (tzw. IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

5/5 - (2 votes)

Powiązane

Doradzaliśmy przy umowie sprzedaży gazu dla największego na świecie producenta cegieł
24 lipca 2022

Miło nam poinformować, iż doradzaliśmy Axpo Polska sp. z o.o. przy zawarciu długoterminowej umowy kompleksowej…

kancelaria prawo energetyczne
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera