News

Ważne rozstrzygnięcie dla przyszłości branży pośrednictwa kredytowego

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner
1 February 2017
Ważne rozstrzygnięcie dla przyszłości branży pośrednictwa kredytowego

W dniu dzisiejszym (1 luty 2017 r.) miało miejsce posiedzenie sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych. Jednym z kluczowych ustaleń było przyjęcie poprawki do projektu ustawy o kredycie hipotecznym polegającej na usunięciu przepisu art. 16 ust. 6 zakazującego pośrednikom kredytu hipotecznego pobierania wynagrodzenia od kredytodawców. Zapadłe w tym przedmiocie rozstrzygniecie może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości branży pośrednictwa kredytowego w Polsce. Decyzję sejmowej podkomisji w tym przedmiocie należy ocenić pozytywnie. O dalszych zmianach oraz  ostatecznym kształcie projektu w/w ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać aktualne informacje na temat dalszego przebiegu prac legislacyjnych – zachęcamy do kontaktu kancelaria@rsplegal.pl

Related

Brak wykreślenia przez bank wpisu do rejestru, jako przykład naruszenia dóbr osobistych klienta banku
1 February 2017

Dnia 11 lutego 2015 roku Sąd Najwyższy wydał ważny dla praktyki obrotu gospodarczego wyrok (sygn.akt…

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter