News

Ostrzeżenie Prezesa UOKIK w sprawie działalności spółki EGF Council

Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner
22 February 2017
Ostrzeżenie Prezesa UOKIK w sprawie działalności spółki EGF Council

W dniu 21 lutego 2017 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wydał tzw. ostrzeżenie publiczne w sprawie działalności prowadzonej przez spółkę Europejska Grupa Finansowa Council S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Sprawa działalności tego podmiotu była w ostatnim czasie szeroko komentowana na rynku pośrednictwa kredytowego. Ze szczegółami dotyczącymi działalności wskazanej spółki oraz praktyk, których się dopuszczała można zapoznać się w materiałach udostępnionych przez UOKIK pod adresem https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12959

Related

Brak wykreślenia przez bank wpisu do rejestru, jako przykład naruszenia dóbr osobistych klienta banku
22 February 2017

Dnia 11 lutego 2015 roku Sąd Najwyższy wydał ważny dla praktyki obrotu gospodarczego wyrok (sygn.akt…

Maciej Raczyński Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter