Aktualności

Błędy we wzorach umieszczonych na stronie URE dla przedsiębiorstw składających oświadczenia dotyczące uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
16 listopada 2015
Błędy we wzorach umieszczonych na stronie URE dla przedsiębiorstw składających oświadczenia dotyczące uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego

Do dnia 30 listopada 2015, przedsiębiorstwa będące odbiorcami przemysłowymi, powinny złożyć stosowne oświadczenia Prezesowi URE. Obowiązek taki nakłada ustawa  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Źródłach energii. W art. 52 ust. 3 ustawy oze wymienione są informację, które powinny zostać przedstawione w oświadczeniu przez odbiorcę przemysłowego: po pierwsze potwierdzenie wykonywania działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w ust. 6 tego artykułu, po drugie ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, po trzecie wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, i po czwarte ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy oze, wyrażoną w procentach wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Aby ułatwić przedsiębiorstwom wypełnienie obowiązku, na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odbiorcy-przemyslowi/6304,Odbiorcy-przemyslowi-wzory-oswiadczen-na-2016-r.html) odnaleźć można wzór oświadczenia, z którego zapewne skorzysta (lub już skorzystała) znaczna część przedsiębiorstw.

Należy jednak zwrócić uwagę, na drobną różnicę, pomiędzy tym formularzem, a jego drugą wersją zamieszczoną przy komunikacie Prezesa URE nr 40/2015 (http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6303,Komunikat-nr-402015.html). W tej drugiej wersji, prawdopodobnie przez pomyłkę, jako podstawa prawna definicji odbiorcy przemysłowego, przywołany jest art. 53 ust. 6 ustawy OZE, który w rzeczywistości nie istnieje. Z przezorności zalecamy dokładne sprawdzenie czy wykorzystali państwo prawidłowy wzór oświadczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem:
kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Jak sprawdzić czy przedsiębiorca kwalifikuje się do uzyskania zwolnienia w postaci zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego? (część I)
16 listopada 2015

W 2015 r. przedsiębiorcy, których głównym kosztem działalności są koszty energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera