Zespół

Łukasz Wędziński Łukasz Wędziński Of counsel

Radca prawny, ekspert prawa energetycznego z praktycznym doświadczeniem nabytym w Urzędzie Regulacji Energetyki. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki gdzie zajmował się regulacjami dotyczącymi gazu ziemnego, a także biogazu i wodoru. Brał również udział w pracach URE na szczeblu międzynarodowym (ACER, CEER).

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Reims we Francji (Université de Reims-Champagne-Ardenne). Absolwent Centrum Prawa Brytyjskiego (Diploma in English Law and Legal Skills) organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Cambridge University. Ukończył również prowadzony w języku francuskim  studia uzupełniające magisterskie: „Master zawodowy  prawa gospodarczego, specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe, (Master professionnel de Droit des affaires, spécialité: Droit français et européen des affaires).

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą systemowi wsparcia dla rynku biogazu i wodoru w prawie polskim i europejskim.