Zespół

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym jednej z największych krajowych instytucji finansowych  oraz podczas stażu zagranicznego zajmując się przede wszystkim prawem unijnym.

Zainteresowanie zawodowe koncentruje wokół prawa bankowego i instytucji finansowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna również język niemiecki.

Język niemiecki – średniozaawansowany

Język Angielski biegle

Zrealizowane projekty
Instytucja finansowa

Bieżące wsparcie prawne oraz przygotowywanie dokumentów prawnych wspierających sieć franczyzową firmy działającej na rynku pośrednictwa finansowego.

Instytucja finansowa

Wsparcie kampanii reklamowych pod względem prawnym dla branży finansowej.

Instytucja finansowa

Przygotowywanie regulaminów konkursów sprzedażowych dla współpracowników w sektorze usług finansowych.

Spółka pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Analiza i opiniowanie umów najmu lokali użytkowych.

Instytucja finansowa

Bieżąca obsługa prawna spółki zajmującej się pośrednictwem finansowym.