Aktualności

Wygaśnięcie koncesji OGZ – nowy artykuł 42b ustawy prawo energetyczne

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
9 lipca 2021
Wygaśnięcie koncesji OGZ – nowy artykuł 42b ustawy prawo energetyczne

Nowo dodany art. 42b ustawy prawo energetyczne, umożliwia Prezesowi URE wydanie decyzji o wygaśnięciu koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ. Okres 12 kolejnych miesięcy nieprowadzenia obrotu gazem ziemnym z zagranicą jest nieprzypadkowy, gdyż dokonanie obrotu w okresie któregokolwiek z 12 kolejnych miesięcy obliguje podmiot posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ do spełnienia obowiązku w zakresie magazynowania gazu ziemnego zgodnie z ustawą  z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Jest to kolejna niekorzystna zmiana dla podmiotów posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ po wprowadzenie w 2016 r. obowiązku magazynowania dla wszystkich podmiotów.

Powiązane

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą – pierwszy krok do rozpoczęcia działalności.
9 lipca 2021

Rynek gazu ziemnego, podążając za rynkiem energii, ulega ciągłej, choć powolnej liberalizacji. W polskich warunkach…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera