Aktualności

Wykaz odbiorców przemysłowych na 2018 – doświadczenia i postulaty zmian ustawy OZE

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
29 grudnia 2017
Wykaz odbiorców przemysłowych na 2018 – doświadczenia i postulaty zmian ustawy OZE

Jak co roku w ostatni dzień pracujący grudnia, w godzinach popołudniowych tak by nie dzwonić na gorąco do urzędu, Prezes URE opublikował Wykaz odbiorców przemysłowych na rok 2018.

Pełny Wykaz odbiorców przemysłowych na 2018 rok w linku poniżej.

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7317,Wykazy-odbiorcow-przemyslowych-na-2018-rok.html

W tym roku głównym pytaniem będzie czy podmioty wobec których wydane zostały nieprawomocne decyzje o zakazie korzystania z uprawnień dla odbiorców przemysłowych zostały uwzględnione w wykazie odbiorców przemysłowych?

Przypomnijmy że Prezes URE w ostatnich dniach wydał szereg decyzji o zakazie korzystania z uprawnień dla odbiorców przemysłowych dla podmiotów, które nie złożyły w terminie do dnia 31 sierpnia oświadczeń, o których mowa w art. 54 i art. 188a ust. 4 ustawy OZE.

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7313,Informacja-nr-862017.htm

Część odbiorców przemysłowych wobec których wydano decyzje o zakazie korzystania z ulg złożyło odwołania od decyzji Prezesa URE i obecnie toczą się postępowania odwoławcze a wydane decyzje są nieprawomocne.

Nie ujawniając tajemnicy zawodowej, zakładam, że podmioty wobec których wydano decyzje z art. 55 ustawy OZE zapewne nie zostały uwzględnione w wykazie odbiorców przemysłowych. Rozwiązanie takie chociaż niekorzystne dla potencjalnych odbiorców przemysłowych to przynajmniej korzystne dla spółek obrotu, które nie będą musiały „windykować” ulg od odbiorców w sytuacji utrzymania w mocy decyzji o zakazie korzystania z ulg przez SOKiK. O kwestii nałożenia obowiązku „windykacji” na spółki obrotu piszemy szerzej w poniższym linku.

https://rsplegal.pl/o-tym-spolki-obrotu-oraz-osd-zostana-zobowiazane-windykacji-ulg-dla-odbiorcow-przemyslowych-udzielonych-ure/

Dodatkowo może się zdarzyć, że odbiorca przemysłowy z innych względów nie został uwzględniony w wykazie odbiorców przemysłowych. Należy podkreślić, że w takiej sytuacji podmiot, który ubiegał się o status odbiorcy przemysłowego ma możliwość złożenia skargi na nieuwzględnienie w wykazie odbiorców przemysłowych. W ostatnich latach istniała rozbieżność w orzecznictwie czy właściwym organem do rozpatrzenia skargi/odwołania będzie SOKiK czy też sądy administracyjne. Na szczęście Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał te wątpliwości i w postanowieniu z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt II GSK 2822/16) stwierdził, iż sporządzenie wykazu odbiorców przemysłowych jest sprawą z zakresu administracji publicznej a tym samym dopuszczalną drogą zaskarżenia faktu nieumieszczenia w wykazie odbiorców przemysłowych powinno być wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Szerzej o tej kwestii pisałem w poniższym artykule.

https://rsplegal.pl/procedura-odwolawcza-wykazu-odbiorcow-przemyslowych-swietle-orzecznictwa-sokik-sadow-administracyjnych/

Jak widać kwestia statusu odbiorcy przemysłowego co roku dostarcza podmiotom ubiegającym oraz spółkom obrotu coraz to nowych emocji. W mojej ocenie doświadczenia z ostatnich lat powinny dać impuls do uporządkowania przepisów ustawy OZE w zakresie odbiorców przemysłowych oraz skłonić Ministerstwo Energii oraz Urząd Regulacji Energetyki do stosowanej nowelizacji ustawy OZE w szczególności w zakresie: „obowiązku windykacji ” przez spółki obrotu i OSD udzielonych ulg, automatycznego pozbawiania  korzystania z uprawnień na okres 5 lat w sytuacji spóźnienia się przez odbiorcę przemysłowego z oświadczeniem z art. 54 ustawy OZE nawet o 1 dzień.

Powiązane

O tym czy spółki obrotu oraz OSD zostaną zobowiązane do windykacji ulg dla odbiorców przemysłowych udzielonych przez URE?
29 grudnia 2017

Na wstępie warto wspomnieć, że odbiorcy przemysłowi to taka kategoria odbiorców końcowych, którzy są umieszczeni…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera