Aktualności

UMOWA NA BODY LEASING W IT – na co zwrócić uwagę?

UMOWA NA BODY LEASING W IT na co zwrócić uwagę?
25 października 2021
UMOWA NA BODY LEASING W IT – na co zwrócić uwagę?

UMOWA NA BODY LEASING – Tzw. „body leasing” to coraz bardziej popularna forma umożliwiająca okresowy najem specjalistów.  Ze względu na rozwój nowych technologii, szczególną popularnością cieszy się wśród podmiotów poszukujących specjalistów IT do realizacji zadań związanych z konkretnym projektem informatycznym. Pozyskanie w ten sposób specjalistów o różnych kompetencjach, bez konieczności prowadzenia złożonego procesu rekrutacyjnego, a także kontraktowanie osób wyłącznie na określony czas, stanowi prostą i korzystną ekonomicznie formę nawiązania współpracy. W związku z tym pojawiają się pytania – na co zwrócić uwagę analizując umowę z dostawcą udostępniającym specjalistów z branży IT?

PODSTAWOWE POSTANOWIENIA

Przede wszystkim analizując umowę należy sprawdzić czy są i w jaki sposób, określone najbardziej podstawowe zasady współpracy takie jak: określenie do jakich typów usług będą delegowani specjaliści, ich skład i dyspozycyjność, miejsce świadczenia usług oraz wynagrodzenie. W branży IT popularne są również tzw. umowy ramowe, czyli ogólne zasady współpracy, konkretyzowane następnie na podstawie zamówienia.  W takim przypadku zwrócić należy uwagę na to w jaki sposób i trybie będzie dochodziło do jego skutecznego zawarcia. Praktycznym i często stosowanym postanowieniem jest upoważnienie w umowie ramowej konkretnej osoby, której udziela się umocowania do zawierania zamówień w toku realizacji umowy. Dobrze jest przy tym, chociaż w minimalny sposób, sformalizować tryb składania zamówień. Dzięki temu unikniemy w przyszłości sporów odnoszących się do jego szczegółowej treści.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Z reguły zawarcie takiej umowy wynika z konieczności stworzenia przez specjalistów konkretnego efektu, który może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Dlatego szczególnie istotne jest określenie w umowie zasad korzystania z tego utworu przez firmę zlecającą jego powstanie. Umowa musi więc przewidywać zasady nabycia praw autorskich lub korzystania z licencji, oraz odnosić się do pól eksploatacji, na których utwór będzie wykorzystywany. Kwestia korzystania z praw autorskich musi być również ujęta w wynagrodzeniu. W przypadku korzystania z opcji opisywanej powyżej umowy ramowej, kwestie te lepiej ustalić już na etapie jej negocjowania i dokładnie je w niej opisać. Zapewni to osiągnięcie założonego celu gospodarczego umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W każdej umowie, również w umowie na body leasing, szczególną uwagę należy zwrócić na zasady określające zakres odpowiedzialności każdej ze stron. Często, ze względu na specyfikę branży IT, umowy przewidują na rzecz dostawcy (udostępniającego specjalistów) ograniczenie odpowiedzialności do wysokości określonej kwoty. Przed zaakceptowaniem tego typu postanowień należy bardzo dokładnie przeanalizować ryzyka związane z umową, w szczególności ryzyka dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzania danych osobowych, tak aby kwota, do wysokości której odpowiada dostawca, nie była zbyt niska w relacji do potencjalnych szkód.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI – UMOWA NA BODY LEASING W IT

Wprowadzenie nowych osób do firmy, w szczególności w kontekście budowania nowych rozwiązań informatycznych, może wiązać się z koniecznością udostępniania informacji o charakterze poufnym. Często nawet sam fakt rozpoczęcia prac nad danym projektem czy rozwiązaniem systemowym, samo w sobie już przedstawia wartość ekonomiczną i może powodować przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami z branży. Taką  informację również możemy chcieć zachować w poufności. Zadbać w związku z tym należy o postanowienia, które zobowiążą drugą stronę do nieujawniania danych objętych tajemnicą. Kluczowe w tej kwestii jest również określenie, które informacje strony traktują jako poufne. Zobowiązanie to powinno zostać zabezpieczone karą umowną w wysokości adekwatnej do ich wartości. 

PODSUMOWANIE- UMOWA NA BODY LEASING W IT

Najem specjalistów z branży IT, ze względu na rosnące zapotrzebowanie i wysokie koszty usług, będzie zyskiwać na popularności. Powyższe zagadnienia nie wyczerpują oczywiście wszystkich kwestii,  a wybrane zostały te, które uznaliśmy za bardziej istotne. Specyfika tych umów oraz materia, którą opisują, często wymaga posiadania doświadczenia w negocjowaniu tego typu umów i znajomości tych zagadnień, które mogą prowadzić do powstania sporu w przyszłości. Dlatego warto dobrze przeanalizować zaproponowane postanowienia umowne oraz zwrócić uwagę na te kwestie, które nie zostały wystarczająco doprecyzowane, a w razie konieczności, skonsultować umowę z doświadczonym prawnikiem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Aleksandra Billewicz, Prawnik, Tel. +48 606 711 669 , e-mail: aleksandra.billewicz@rsplegal.pl

Powiązane

UMOWA NA BODY LEASING W IT – na co zwrócić uwagę?
25 października 2021

UMOWA NA BODY LEASING - Tzw. „body leasing” to coraz bardziej popularna forma umożliwiająca okresowy…

UMOWA NA BODY LEASING W IT na co zwrócić uwagę?
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera