Aktualności

Umowa klastra energii – doradztwo prawne przy powstaniu i założeniu klastra energii

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
4 listopada 2017
Umowa klastra energii – doradztwo prawne przy powstaniu i założeniu klastra energii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku miło nam poinformować, iż Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie organizacji klastra energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Doradzamy począwszy od wyboru najbardziej optymalnej konstrukcji prawnej klastra energii oraz wyboru formy prawnej w jakiej będzie działać i funkcjonować koordynator klastra energii.

Prawnicy Kancelarii zapewniają doradztwo prawne przy powołaniu koordynatora klastra energii w wybranej przez klienta formie oraz przygotowują umowę klastra energii, która konstytuuje powstanie klastra energii, reguluje prawa i obowiązki oraz wzajemne relacje członków klastra energii.

Kancelaria zapewnia również pełne doradztwo prawne w zakresie analizy obowiązków koncesyjnych członków klastra. Określamy jakie koncesje określone w ustawie prawo energetyczne powinien posiadać koordynator klastra energii lub członkowie klastra energii. Następnie zapewniamy doradztwo prawne przy podjęciu decyzji w zakresie uzyskania koniecznych koncesji w szczególności koncesji na obrót energią (koncesja OEE) lub obrót paliwami gazowymi (koncesja OPG), dystrybucję energią (koncesja DEE) lub paliwami gazowymi przez koordynatora klastra energii i członków klastra energii. Warto podkreślić, iż zgodnie z art. 38 a ustawy o odnawialnych źródłach energii wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią, obrotu paliwami gazowymi czy też dystrybucji energii lub paliw gazowych w ramach klastra energii może być realizowane w ramach koncesji wydanej przez Prezesa URE zarówno dla koordynatora klastra energii lub dla poszczególnych członków klastra energii.

Po powołaniu klastra energii oferujemy usługi prawne w zakresie uregulowania zarówno stosunków umownych wewnątrz klastra energii jak i stosunków prawnych łączących klaster energii z partnerami zewnętrznymi. W ramach stosunków wewnętrznych pomiędzy członkami klastra energii zapewniamy:

  • przygotowanie umów sprzedaży energii, umowy sprzedaży gazu lub umowy sprzedaży ciepła przez wytwórców na rzecz koordynatora klastra energii działającego jako spółka obrotu (agregatora klastra),
  • przygotowanie umów sprzedaży energii, gazu lub ciepła przez koordynatora klastra energii działającego jako spółka obrotu (agregatora klastra) do członków klastra energii.

W ramach stosunków zewnętrznych klastra energii prawnicy Kancelarii zapewniają:

  • przygotowanie  umów sprzedaży energii, gazu lub ciepła przez koordynatora klastra energii działającego jako spółka obrotu (agregatora klastra) na rzecz podmiotów trzecich,
  • przygotowanie umów dystrybucyjnych oraz uregulowanie kwestii pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego przez podmiot zewnętrzny na sieciach dystrybucyjnych klastra energii.

Na wszystkich etapach powołania i założenia klastra energii doradzamy w kontaktach z partnerami zewnętrznymi, w szczególności operatorami systemów dystrybucyjnych, dostawcami paliw dla członków klastra, wykonawcami instalacji dla członków klastra energii oraz kontaktami z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie zgodności funkcjonowania klastra energii z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą prawo energetyczne.

Zespół prawników prawa finansowego Kancelarii zapewnia również członkom klastra energii obsługę prawną w zakresie przeprowadzenie emisji niepublicznych obligacji dla jednostek samorządu lub przeprowadzenie emisji obligacji korporacyjnych dla członków klastra energii.

Kancelaria współpracuje również z partnerami pozyskującymi finansowania dla klastra energii w szczególności z funduszy unijnych i innych źródeł pomocy publicznej.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu  kancelaria@rsplegal.pl

Powiązane

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki URE
4 listopada 2017

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki Na wstępie należy zaznaczyć, że…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera