Aktualności

Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia

Szkolenie certyfikowane - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.
7 lutego 2022
Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia

Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.

Wskazany poniżej zakres tematyczny szkolenia stanowi jedynie propozycję dla Klienta. Szczegółowy program szkolenia zostanie przedstawiony i doprecyzowany z Klientem według jego oczekiwań.

Tel:  (+48) 603 969 569

E-mail: kancelaria@rsplegal.pl

Przedstawiony poniżej program jest proponowany

PROGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rozpoczęcie logowania przez uczestników

9:45 – Wykład cz. I

 • Katalog instytucji obowiązanych.
 • Podstawowe pojęcia z ustawy AML/CFT.
 • Obowiązki organizacyjne instytucji obowiązanych.
 • Kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
 • Krajowa ocena ryzyka (KOR) i ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ogólna ocena ryzyka).
 • Środki bezpieczeństwa finansowego – katalog oraz zasady stosowania.

11:30 – Przerwa 15-minutowa

11:45 – Wykład cz. II

 • Postępowanie z PEP i wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących PEP.
 • Utworzenie oddziału instytucji obowiązanej w państwie trzecim wysokiego ryzyka.
 • Outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 • Zasady przechowywania dokumentacji AML/CFT.
 • Wewnętrzna procedura AML/CFT.
 • Procedura grupowa AML/CFT.
 • Obowiązek szkoleniowy instytucji obowiązanych.
 • Procedura whistleblowing oraz odbieranie przez GIIF zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym.
 • Zasady zachowania poufności związane z AML/CFT.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Obowiązek odnotowywania rozbieżności (CRBR).
 • Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych wobec GIIF.

13:15 – Przerwa 30-minutowa

13:45 – Wykład cz. III

 • Zasady składania zawiadomień do GIIF i prokuratury.
 • Szczególne środki ograniczające stosowane przez instytucje obowiązane.
 • Działalność w zakresie kryptowalut i związane z tym obowiązki.
 • Zasady przeprowadzenia kontroli przez inspektorów GIIF.
 • Kary administracyjne przewidziane w ustawie AML/CFT.
 • Sankcje karne przewidziane w ustawie AML/CFT.
 • AML/CFT a COVID-19.
 • Rozporządzenie 2015/847 – informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych.
 • Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Działalność FATF.
 • Sesja Q&A.

15:45 – Zakończenie szkolenia

Powiązane

Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia
7 lutego 2022

Szkolenie certyfikowane - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty…

Szkolenie certyfikowane - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera