Aktualności

Sprawdź ile można uzyskać zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej?

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
27 stycznia 2017
Sprawdź ile można uzyskać zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej?

Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje możliwość zwrotu części zapłaconej akcyzy od zużytej energii elektrycznej przez zakład energochłonny. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu, jakie podmioty kwalifikują się do zwrotu akcyzy od energii elektrycznej określonego w artykule 31d ustawy o podatku akcyzowym, jak uzyskać zwrot akcyzy od energii elektrycznej oraz jak obliczyć wielkość zwrotu akcyzy od energii elektrycznej.

Kto może ubiegać się o zwrot zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej?

O zwrot akcyzy od zapłaconej energii elektrycznej zgodnie z art. 31d ustawy o podatku akcyzowym może ubiegać się zakład energochłonny, który:

a) wykonuje działalność gospodarczą określoną kodami PKD wskazanymi w  art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104;1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;

b) prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c) nie korzysta ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym

d) posiada udział kosztów energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej wyniesie ponad 3%.

Jak ustalić wielkość zwrotu zapłaconej akcyzy ?

Kwotę zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej, oblicza się według następującego wzoru: 

 = ( K%-3%) ÷  K %   x 20-0,5 x W  x E x  0,85 

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Z– kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych),

K – udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek,

W – kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek,

E – łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku podatkowym, za który składany jest wniosek.

W jaki sposób uzyskać zwrot zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej?

Wniosek o zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej należy złożyć w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy. Wniosek należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu celnego.

Zwrot akcyzy dokonany będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o zwolnienie z akcyzy wraz z dokumentami.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, czy Państwa przedsiębiorstwo może uzyskać zwrot z podatku akcyzowego od energii elektrycznej w tym wielkość możliwego zwrotu oraz jakie dokumenty należy przygotować do ubiegania się o zwrot akcyzy – zachęcamy do kontaktu kancelaria@rsplegal.pl

Powiązane

Zaproszenie na warsztaty Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian prawnych w umowach energetycznych
27 stycznia 2017

Miło nam poinformować, iż nasza Kancelaria została partnerem merytorycznym warsztatów "Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera