Aktualności

Obowiązek złożenia przez odbiorców przemysłowych informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 – Prawa energetycznego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.), a obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji za 2014 rok

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
20 maja 2015
Obowiązek złożenia przez odbiorców przemysłowych informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 – Prawa energetycznego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.), a obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji za 2014 rok

Prezes URE w dniu 8 maja 2015 r. opublikował wzór informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a– Prawa energetycznego, które odbiorcy przemysłowi zobowiązani są przekazać Prezesowi URE do dnia 31 maja 2015 r.

http://ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odbiorcy-przemyslowi/6143,Informacja-dla-odbiorcow-przemyslowych-zobowiazanych-do-przekazania-Prezesowi-Ur.html

Zgodnie ze wzorem oświadczenia, (w szczególności pkt IV i V wzoru oświadczenia) odbiorca przemysłowy powinien podać dane dotyczące sposobu oraz wymiaru wykonanego obowiązku umorzenia wymaganego wolumenu czerwonych, żółtych i fioletowych certyfikatów lub zapłaty opłaty zastępczej za 2014 r. w odniesieniu do tych kolorów.

Jak wiadomo wykonanie ww. obowiązku za rok 2014 jest dopuszczalne do 30 czerwca 2015 r.

W związku z powyższym powstaje sytuacja, w której z jednej strony odbiorca przemysłowy musi złożyć Prezesowi URE oświadczenie w jaki sposób wykonał ww. obowiązek a z drugiej strony oświadczenie to składa jeszcze przed upływem ustawowego terminu na wykonanie tego obowiązku.

Stąd powstaje pytanie jak powinien zachować się odbiorca przemysłowy oraz co powinien zrobić by podając dane, które wskazują że nie wykonał całkowitego obowiązku umorzenia/zapłaty opłaty zastępczej, nie narazić się na wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa URE.

W naszej ocenie odbiorca przemysłowy  powinien wskazać w liście przewodnim oraz treści oświadczeń, wartość wykonanego obowiązku na dzień złożenia oświadczenia a jeżeli jest on niepełny dodatkowo wskazać, że w pozostałym zakresie wykona ten obowiązek do końca czerwca 2015 r. oraz poinformuje Prezesa URE o jego wykonaniu odrębnym pismem.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego – co dalej? Rozpoczęcie negocjacji ze sprzedawcą energii – renegocjacja umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.
20 maja 2015

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował wykazy, zawierające listę odbiorców…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera