Aktualności

Nowe Komunikaty GIIF

Nowe Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
17 stycznia 2022
Nowe Komunikaty GIIF

🆕Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym materiałem przygotowanym przez zespół prawników Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych
⚠Nowe Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej⚠

W dniu 14 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dotyczącej działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pojawiły się cztery istotne komunikaty:
➡ „Komunikat nr 35 ws. ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego”;
➡ „Komunikat nr 36 ws. oceny ryzyka instytucji obowiązanych”;
➡ „Komunikat nr 37 ws. zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucje obowiązane informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta”;
➡ „Komunikat nr 38 ws. braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML”;

Przedmiotowe komunikaty GIIF dostarczają instytucjom obowiązanym cennych wskazówek interpretacyjnych oraz prezentują praktyczne spojrzenie GIIF na sposób wypełniania obowiązków z zakresu AML/CFT przez IO.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych

Powiązane

Pytania i odpowiedzi o działalności MIP w Polsce
17 stycznia 2022

Q&A 12 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH W POLSCE 🆕Zachęcamy Państwa…

Nowe Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera