News

We acquired another fuel trading license for Logos OIL ltd

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
17 June 2022
We acquired another fuel trading license for Logos OIL ltd

Uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) dla naszego Klienta LOGOS OIL sp. z o.o. To już czwarta koncesja na obrót paliwami ciekłymi OPC uzyskana przez naszą Kancelarię w tym roku.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Regulacji Energetyki za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie procesu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC. 

Zapraszamy do współpracy podmioty zainteresowane uzyskaniem koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC). Nasza Kancelaria prowadzi całe postępowanie w sprawie uzyskania koncesji, przygotowuje wniosek koncesyjny dotyczący uzyskania koncesji oraz prowadzi korespondencję z Urzędem Regulacji Energetyki. 

Related

Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC – kluczowe warunki URE
17 June 2022

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC), co do zasady wymagana…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter