News

URE umarza postępowanie wobec naszego Klienta

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
10 July 2020
URE umarza postępowanie wobec naszego Klienta

Miło nam poinformować, iż Prezes URE umorzył wobec naszego Klienta postępowanie w sprawie podejrzenia naruszenia ograniczeń w poborze mocy (tzw. 20 stopień zasilania).

Prezes URE umorzył postępowanie administracyjne wobec naszego Klienta ze względu na brak możliwości udowodnienia doręczenia odbiorcy Planu Ograniczeń w poborze energii.  

Decyzja ta jest o tyle ważne, bo pokazuje, że operator systemu dystrybucyjnego nie zawsze doręczał odbiorcom aktualne plany ograniczeń. W efekcie naszych działań Klient uniknął kary oraz długiego i żmudnego postępowania przed SOKiK gdzie sprawa w I instancji potrafi być rozpoznawana nawet 2-3 lata. Sprawę odwołania od decyzji Prezesa URE prowadził zespół prawa energetycznego Kancelarii pod kierownictwem radcy prawnego Kacpra Skalskiego.

 

Related

URE umarza postępowanie wobec naszego Klienta
10 July 2020

Miło nam poinformować, iż Prezes URE umorzył wobec naszego Klienta postępowanie w sprawie podejrzenia naruszenia…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter