News

Umorzenie postępowania przed URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
17 January 2020
Umorzenie postępowania przed URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej

Miło nam poinformować, iż prawnikom kancelarii udało się doprowadzić do umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego przez Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z możliwością naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 49c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, poprzez nieprzedłożenie informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy w terminie określonym w ustawie prawo energetyczne.

W skutek naszego działania Prezesa URE umorzył wszczęte postepowanie administracyjne. Jest o tyle ważne, bo nasz Klient uniknął długiego i żmudnego postępowania przed URE jak i ewentualnie przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów gdzie sprawa w I instancji potrafi być rozpoznawana nawet 2-3 lata. Naszego klienta przed Prezesem URE reprezentował zespół prawa energetycznego naszej Kancelarii pod kierownictwem radcy prawnego Kacpra Skalskiego oraz aplikanta radcowskiego Karoliny Wcisło. 

Related

Umorzenie postępowania przed URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej
17 January 2020

Miło nam poinformować, iż prawnikom kancelarii udało się doprowadzić do umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego przez…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter