News

(Polski) Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia

Szkolenie certyfikowane - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.
7 February 2022
(Polski) Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia

Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter