News

Ograniczenia w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
20 September 2016
Ograniczenia w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej

OGRANICZENIA W POBORZE I DOSTARCZANIU ENERGII. Jak powinien postępować odbiorca końcowy?” Polecamy nasz nowy artykuł opublikowany w miesięczniku branżowym Utrzymanie Ruchu.

„LIMITATIONS OF ELECTRICTY SUPPLY. How should the end consumer proceed?” Check out our new article published in Plant Engineering magazine.

http://www.slideshare.net/KacperSkalski/ograniczenia-w-poborze-i-dostarczaniu-energii-jak-powinien-postpowa-odbiorca-kocowy-66197091 

Related

Kary za przekroczenia ograniczeń w poborze mocy – komentarz dla Gazety Wyborczej
20 September 2016

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej znajdą Państwo komentarz mec. Kacpra Skalskiego dotyczący kar za przekroczenia…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter